Suomi 100 -hanke: Elossa ja osallisena, myös työelämässä! – Tukea syöpäselviytyjien polulle työelämään

Elossa ja osallisena, myös työelämässä! -hankkeen tarkoituksena on helpottaa työkykyisten syöpään sairastuneiden paluuta työelämään tarjoamalla fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista tukea.

Millaisia työelämän haasteita sairastuminen voi synnyttää? Missä asioissa työntekijä olisi kaivannut työpaikan tukea sairastuttuaan tai töihin paluun koittaessa hoitojen jälkeen? Ja minkälaisia hyviä kokemuksia on muille jaettavaksi?

Syövän sairastanut voi kaivata tukea työnhaussa, työssä jaksamisessa tai työhön palaamisessa. Töihin paluu voi olla hankalaa, eikä monipuolista tukea välttämättä ole saatavilla syöpähoitojen päätyttyä. Hoitavat tahot eivät aina osaa riittävästi ottaa huomioon työn merkitystä ja työhön paluun haasteita kuntoutuksessa.

Elossa ja osallisena, myös työelämässä! -hankkeen tarkoituksena on helpottaa työkykyisten syöpään sairastuneiden paluuta työelämään tarjoamalla fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista tukea.

Hanke toteutetaan Uudenmaan, Pirkanmaan ja Pohjois-Karjalan alueella sekä valtakunnallisesti netin välityksellä. Hankkeessa järjestetään yksilö- ja ryhmäohjausta niitä kaipaaville. Hankkeessa halutaan rohkaista konkreettisin keinoin työelämään paluuta sekä tarjota yksilöille mahdollisuus neuvontaan ja vertaistukeen.

Samalla lisätään tietoa siitä, että syöpäpotilaan työelämävalmiuksien ylläpitäminen tulisi huomioida tärkeänä osana potilaan hoitoa ja kuntoutusta. Lisäksi tavoitteena on syventää syöpäjärjestöjen yhteistyötä sekä tarjota tietoa julkisen sektorin työllistämispalveluille ja työterveyshuollon tarpeisiin.

Tietoa tapahtumista jaetaan Suomen Syöpäpotilaat ry:n ja yhteistyökumppanien nettisivuilla sekä sosiaalisen median kautta. Hanketta varten on myös perustettu suljettu Facebook-ryhmä Paluu töihin -verkosto. Hankkeelle suunnitellaan omat nettisivut tiedonkulun helpottamiseksi, tuotetaan digitaalista materiaalia sekä järjestetään seminaareja.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Suomen Syöpäyhdistys sekä Etelä-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistykset. Hankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituskeskus (STEA).

Jos olet kiinnostunut hankkeesta, haluat osallistua tai tarvitset muuten lisätietoa, ole yhteydessä koordinaattoreihin:

Emma Andersson, hankekoordinaattori
emma.andersson(at)syopapotilaat.fi

Toimintakyky kuntoon. Kuva: Silta-Valmennusyhdistys ry

Marketta Liljeström, työelämäkoordinaattori
marketta.liljestrom(at)syopapotilaat.fi