Gå direkt till innehållet

Finland 100-projekt: Vid liv och delaktig, också i arbetslivet!

Arbetslivsprojektet erbjuder stöd av andra patienter, uppmuntran, information, nätverk och evenemang.

Stark kommunikation, patienten i fokus – information och stöd från internationella nätverk

Syftet med projektet är att utveckla föreningen Cancerpatienterna i Finlands verksamhet och stärka patienternas delaktighet genom att utnyttja internationella nätverk.

Internationella nätverk

Cancerpatienterna i Finland rf är medlem i olika internationella organisationer och samarbetar med dem. På den här sidan finns information om våra internationella partnerna.