Gå direkt till innehållet

Stark kommunikation, patienten i fokus – information och stöd från internationella nätverk

Syftet med projektet är att utveckla föreningen Cancerpatienterna i Finlands verksamhet och stärka patienternas delaktighet genom att utnyttja internationella nätverk.

Projektet kartlägger internationella organisationer och -nätverk för cancerpatienter och deltar i deras verksamhet bland annat på seminarier, i arbetsgrupper på elektronisk väg och i övriga evenemang. Målsättningen är att engagera aktiva medlemmar av Cancerpatienterna i Finland i internationell verksamhet och att ta in nya idéer, ny information och goda förfaringssätt från de internationella nätverken för att stöda en bredare skara av cancerpatienter och föreningens verksamhet. Detta är särskilt viktigt för patienter med ovanliga cancersjukdomar, som inte får tillräckligt mycket stöd av andra patienter eller information om sin sjukdom i Finland.

Nyheter och information om aktiviteterna ges på den här webbplatsen och i de sjukdomsspecifika patientnätverkens Facebookgrupper.

En viktig roll inom projektet intar intressebevakningen som gäller medicinering. Den utvecklar vi till exempel genom att delta i utbildningar som ordnas av European Patients’ Academyn EUPATI och genom att sprida information bland finländska patienter om läkemedelsundersökningar, utveckling av läkemedel och tillståndsförfaranden. Målsättningen är också att utveckla patientorganisationernas kapacitet att ge sådana utlåtanden från patientorganisationer som Läkemedelsprisnämnden (HILA) efterfrågar.