Gå direkt till innehållet

Internationella nätverk

Cancerpatienterna i Finland rf är medlem i olika internationella organisationer och samarbetar med dem. På den här sidan finns information om våra internationella partnerna.

 

Organisation Webbsidor
European Cancer Patients Coalition / ECPC www.ecpc.org
European Patients’ Forum EPF

EPF Young Patient Advocates

www.eu-patient.eu
Rare Diseases Europa / EURORDIS www.eurordis.org
International Kidney Cancer Coalition IKCC http://ikcc.org/
Myeloma Patients Europe MPE http://www.mpeurope.org/
International Myeloma Foundation IMF

(Global Myeloma Action Network)

http://gman.myeloma.org/
Lymphoma Coalition Europe LCE www.lymphomacoalition.org/about-lc/lc-europe
Lung Cancer Coalition Europe LuCE www.lungcancercoalition.org/

 

European Hematology Association

EHA-Patient Advocacy Group (SSP jäsen MPE:n ja ECPC:n kautta)

www.ehaweb.org/eha-partners/collaborations/patient-organizations
Chordoma Foundation www.chordomafoundation.org/
CML Advocates Network www.cmladvocates.net
MPN Advocates Network www.mpn-advocates.net
CLL Advocates Network www.clladvocates.net
The International Waldenstrom’s Macroglobulinemia Foundation / IWMF www.iwmf.com
European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups ENGAGe http://engage.esgo.org/en
Sarcoma Patients EuroNet / SPAEN http://www.sarcoma-patients.eu/en/
Melanoma Patients Europe Network MPNE www.melanomapatientnetworkeu.org/
MDS Alliance https://www.mds-alliance.org/
European Society for medical Oncology ESMO www.esmo.org/
EUPATI (EPF) https://www.eupati.eu/