Association of Cancer Patients in Finland

The aim of the Association is to safeguard the best possible support for cancer patients and their loved ones during treatment and rehabilitation. The Association is active in patient advocacy and involved in national HTA processes.

Potilasoppaat

Suomen Syöpäpotilaat ry ylläpitää kattavaa ja ajanmukaista potilasopasvalikoimaa. Oppaiden tarkoituksena on tukea syöpäpotilaita ja heidän läheisiään tiedon hankinnassa syöpäsairauteen liittyen.

Patient Networks

Do you or does your loved one suffer from cancer? Don’t be alone - join the patient network that operates on Facebook.

Association

The aim of the Association is to safeguard the best possible support for cancer patients and their loved ones during treatment and rehabilitation. The Association is active in patient advocacy and involved in national HTA processes.