Cancerpatienterna i Finland

Vi hjälper cancerpatienter och deras närstående att klara sig med en allvarlig sjukdom. Vi producerar tillförlitlig information om cancersjukdomar och deras behandling. Våra patientnätverk ger möjlighet till kamratstöd.

Patientnätverk

Har du eller någon av dina närmaste cancer? Var inte ensam – gå med i patientnätverk som finns på Facebook. Nätverkens Facebookgrupper upprätthålls av föreningen Cancerpatienterna i Finland.

Patientguider

Att insjukna i cancer väcker frågor såväl hos den patienten som hos de anhöriga. Ofta får man själv försöka hitta svaret på frågorna.

Föreningen

Suomen Syöpäpotilaat ─ Cancerpatienterna i Finland rf stöder vuxna cancerpatienterna och deras närmaste vid olika stadier av sjukdomen. Föreningen har funnits sedan 1971 och är en medlem i Cancerföreningen i Finland och ett del av Cancerorganisationerna.

Projekt

Cancerpatienterna i Finland genomför under åren 2017–2020 två projekt som finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Projektet Viestintä vahvaksi, potilasnäkökulma esille – tietoa ja tukea kansainvälisistä verkostoista (Stark kommunikation, patienten i fokus – information och stöd från internationella nätverk) startade våren 2017 och projektet Elossa ja osallisena, myös työelämässä! (Vid liv och delaktig – Stöd i arbetslivet för dig som tillfrisknat från cancer) sommaren 2017.