Gå direkt till innehållet

Verksamhet

Föreningen Cancerpatienterna i Finland driver cancerpatienternas intressen. Föreningen har som målsättning att trygga bästa möjliga stöd för cancerpatienten och hans eller hennes närmaste under behandlingarna och rehabiliteringen. Föreningen är medlem av Finlands Cancerföreningen och en del av Cancerorganisationerna.

I sin verksamhet följer föreningen principen patienten i fokus, som betonar patienternas individuella behov och påverkningsmöjligheter. Principen styr såväl bevakningen av patienternas intressen som utvecklingen av föreningens tjänster. Intressebevakningen till förmån för patienterna görs i samarbete med övriga cancerorganisationer.

Föreningen tar fram pålitlig information om cancersjukdomar och behandlingen av dem samt upprätthåller ett omfattande urval av patientguider.

Patientnätverk ger möjlighet till olika former av stöd av andra i samma situation.

Styrelse

Hälften av föreningen Cancerpatienterna i Finlands styrelsemedlemmar är patientmedlemmar.

Styrelseordförande är Pirkko Rönkkö från S:t Michel och vice ordförande är Juha Wirekoski från Kontiolahti

De övriga styrelsemedlemmarna är:

Ilkka Kariranta, Ekenäs

Tero Toivanen, Esbo

Veikko Hoikkala, Lahtis

Marja-Riitta Jaakkola, Imatra (specialist inom geriatri och palliativ medicin, överläkare)

Matti Järvinen, Vanda

Tarja Lindh, Villmanstrand

Riikka-Leena Manninen, Ylöjärvi

Hanna Mäenpää, Tammerfors, (MD, specialist på cancersjukdomar, specialkompetens palliativ medicin)

Kirsi Niinimäki, Helsingfors

Marjo Sorsa, Esbo

Föreningen Cancerpatienterna i Finlands styrelse redogör öppet för sina bindningar. Vänligen kontakta minna.anttonen(at)syopapotilaat.fi eller +358 44 322 8964 för information om dem.