Gå direkt till innehållet

Verksamhet

Föreningen Cancerpatienterna i Finland driver cancerpatienternas intressen. Föreningen har som målsättning att trygga bästa möjliga stöd för cancerpatienten och hans eller hennes närmaste under behandlingarna och rehabiliteringen. Föreningen är medlem av Finlands Cancerföreningen och en del av Cancerorganisationerna.

I sin verksamhet följer föreningen principen patienten i fokus, som betonar patienternas individuella behov och påverkningsmöjligheter. Principen styr såväl bevakningen av patienternas intressen som utvecklingen av föreningens tjänster. Intressebevakningen till förmån för patienterna görs i samarbete med övriga cancerorganisationer.

Föreningen tar fram pålitlig information om cancersjukdomar och behandlingen av dem samt upprätthåller ett omfattande urval av patientguider.

Patientnätverk ger möjlighet till olika former av stöd av andra i samma situation.

Styrelse

Hälften av föreningen Cancerpatienterna i Finlands styrelsemedlemmar är patientmedlemmar.

Ordförande är Leena Eloranta från Villmanstrand.

De övriga styrelsemedlemmarna är:

Matti Järvinen, Vanda

Riikka-Leena Manninen, Ylöjärvi

Kirsi Niinimäki, Helsingfors

Sirpa Yksjärvi, Jyskä

Kimmo Satola, Helsingfors

Maria Buchert, Esbo

Outi Liedes-Jauhiainen, Helsingfors

Tero Toivanen, Esbo

Hanna Mäenpää, Tammerfors, (MD, specialist på cancersjukdomar, specialkompetens palliativ medicin)

Matti Santalahti, Esbo

 

Föreningen Cancerpatienterna i Finlands styrelse redogör öppet för sina bindningar. Vänligen kontakta minna.anttonen(at)syopapotilaat.fi eller +358 44 322 8964 för information om dem.