Gå direkt till innehållet

Verksamhet

Föreningen Cancerpatienterna i Finland driver cancerpatienternas intressen. Föreningen har som målsättning att trygga bästa möjliga stöd för cancerpatienten och hans eller hennes närmaste under behandlingarna och rehabiliteringen. Föreningen är medlem av Finlands Cancerföreningen och en del av Cancerorganisationerna.

I sin verksamhet följer föreningen principen patienten i fokus, som betonar patienternas individuella behov och påverkningsmöjligheter. Principen styr såväl bevakningen av patienternas intressen som utvecklingen av föreningens tjänster. Intressebevakningen till förmån för patienterna görs i samarbete med övriga cancerorganisationer.

Föreningen tar fram pålitlig information om cancersjukdomar och behandlingen av dem samt upprätthåller ett omfattande urval av patientguider.

Patientnätverk ger möjlighet till olika former av stöd av andra i samma situation.

Styrelse

Hälften av föreningen Cancerpatienterna i Finlands styrelsemedlemmar är patientmedlemmar.

Styrelseordförande är Pirkko Rönkkö från S:t Michel och vice ordförande är Tero Toivanen från Esbo.

De övriga styrelsemedlemmarna är:

Heikki Lummaa, Vanda

Ilkka Kariranta, Ekenäs

Juha Wirekoski, Kontiolahti

Matti Järvinen, Vanda

Riikka-Leena Manninen, Ylöjärvi

Hanna Mäenpää, Tammerfors, (MD, specialist på cancersjukdomar, specialkompetens palliativ medicin)

Kirsi Niinimäki, Helsingfors

 

Föreningen Cancerpatienterna i Finlands styrelse redogör öppet för sina bindningar. Vänligen kontakta minna.anttonen(at)syopapotilaat.fi eller +358 44 322 8964 för information om dem.