Kontaktinformation

Föreningen Cancerpatienterna i Finlands adress är Malmbågen 5, 00700 Helsingfors. Kontoret är på gatunivå.

Verksamhet

Föreningen Cancerpatienterna i Finland driver cancerpatienternas intressen. Föreningen har som målsättning att trygga bästa möjliga stöd för cancerpatienten och hans eller hennes närmaste under behandlingarna och rehabiliteringen. Föreningen är medlem av Finlands Cancerföreningen och en del av Cancerorganisationerna.