Gå direkt till innehållet

Har du eller någon av dina närmaste cancer? Var inte ensam – gå med i patientnätverk som finns på Facebook. Nätverkens Facebookgrupper upprätthålls av föreningen Cancerpatienterna i Finland.

Via patientnätverk får man kontakt med andra som har insjuknat i samma cancersjukdom och kan dela sinta tankar om sjukdomen och att leva med den med andra i likadan situation. Patientnätverken fungerar i huvudsak på finska.

 

 

Läkemedelsföretag som stöder nätverken:

Roche_netti     Pfizer
MSD_netti    Janssen_netti     Celgene_netti
GSK_netti      Bristol Myers Squibbin logo

Amgen_nettiNovartis_netti