Gå direkt till innehållet

Patientnätverket lymfom

Det riksomfattande patientnätverket är avsett för vuxna lymfompatienter och deras närmaste. Nätverkets verksamhet på webben är gratis och det är inte förknippat med medlemskap.

Samtal med andra i samma situation på Facebook

I den slutna diskussionsgruppen på www.facebook.com/groups/lymfooma/ kan du få kraft genom kamratstöd och delade erfarenheter, föra samtal om sjukdomen och behandlingarna och om känslor som väckts och erfarenheter du fått. Dessutom kan du också få små tips för vardagen.

Så fungerar den slutna Facebookgruppen

Du går med i gruppen genom att klicka på Gå med, varefter gruppens administratör godkänner dig som medlem av gruppen. Sedan kan du skriva och läsa inlägg på gruppens sida.

OBSERVERA!
Facebookanvändare som inte är medlemmar av gruppen ser gruppmedlemmarna och deras profilbilder, men inte diskussioner som förs eller foton som laddats upp på gruppens sida.