Föreningen upprätthåller ett omfattande urval av patientguider, med hjälp av vilka det är lättare att hitta svar på frågorna. Patientguiderna behandlar olika områden; specifika cancersjukdomar, cancerbehandlingar och specifika frågor inom livets olika delområden i anslutning till insjuknande i cancer och cancerbehandlingarna.

De finskspråkiga patientguiderna finns både i tryckt och i elektronisk form, de svenskspråkiga endast i elektronisk form.

Du kan läsa och skriva ut patientguiderna på våra webbsidor. Klicka på patientguidens namn i listan nedan för att öppna den.

Handbok i överlevnad

Till en ung familj med cancer

Handbok för cancerpatientens anhöriga

Råd till dig som får läkemedels behandling mot cancer

Råd till dig som får strålbehandling

Smärtbehandling för cancerpatienter – patientguide

Näringsguide för cancerpatienter

Överlevnadshandbok för unga cancerpatienter

Cancerpatientens sociala förmåner 2018

Jag orkar bara inte –broschyr

Sexualitet och cancer

Patientguide om Bröstrekonstruktion

Lymfödem efter cancerbehandling och hur de behandlas

En liten bok om sorg

Guide för KLL-patienter

Guide för KML-patienter

Handbok för bröstcancerpatienter

Handbok för dig som får vård i livets slutskede

Handbok för dig som har gynekologisk cancer

Handbok för hudcancerpatienter

Handbok för närstående till en patient som får vård i livets slutskede

Handbok för patienter med lungcancer

Handbok för patienter med njurcancer

Handbok för patienter med sköldkörtelcancer

Information om hjärntumörer hos vuxna

Information om Waldenströms sjukdom

Multipelt myelom patientguide

Myelodysplastika syndrom patientguide

Myeloproliferativa sjukdomar patientguide

Prostatacancerpatientens handbok