Siirry suoraan sisältöön

Uusi syö­vän im­mu­no­te­ra­pian tutkimus- ja in­no­vaa­tio­toi­min­nan kehittämishanke Cancer IO aloittaa toimintansa toukokuussa

Syövän immunoterapioiden kehitys ja käyttöönotto ovat mullistaneet syövän hoidon ja tuoneet toivoa monelle levinnyttä syöpää sairastavalle. Suomessa on toukokuussa alkamassa uusi kansallinen tutkimus- ja innovaatiohanke Cancer IO, jossa Suomen Syöpäpotilaat (SSP) on myös mukana.

Business Finlandin Yksilöllistetyn terveyden ohjelmaan kuuluvassa hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja immunoterapiahoitojen tehostamiseksi ja tuetaan uusien hoitojen käyttöönottoa terveydenhuoltojärjestelmän piirissä. Helsingin yliopiston koordinoima Cancer IO tuo yhteen merkittävän määrän suomalaisia immunoterapia-alan hankkeita, jotka tullaan toteuttamaan Helsingin ja Turun yliopistossa, kolmessa yliopistosairaalassa, yhdessä keskussairaalassa ja kahdeksassa suomalaisessa yrityksessä. Hankkeessa on mukana myös useita potilasjärjestöjä, kuten SSP ja Rintasyöpäyhdistys Europa Donna ry, ja yhdeksän suurinta immunoterapiaan investoivaa lääkeyritystä.

Syövän immunoterapia eli immuno-onkologia (IO) on nopeasti muodostumassa syövänhoidon uudeksi kivijalaksi, perinteisten leikkaus- ja lääkehoitojen rinnalle. Immunoterapia kuitenkin poikkeaa kaikista muista tähänastisista hoitomuodoista. Immunoterapialla ei nimittäin pyritä tuhoamaan suoraan syöpäsolukkoa, vaan herättämään elimistön oma immuunipuolustus taistelemaan syöpää vastaan. Lupaavimmat ja osin ennennäkemättömät tulokset immunoterapiassa liittyvät hoitovasteen pitkäkestoisuuteen – aiemmin hyvin huonoennusteiset, levinneet syövät voidaan saada kuriin pitkäksi aikaa, jopa pysyvästi. Immunoterapioita on käytetty mm. levinneen melanooman, keuhkosyövän ja munuaissyövän hoidossa, ja käyttö on laajenemassa myös muihin potilasryhmiin. Tutkimusta tarvitaan, sillä tiedämme esimerkiksi vielä hyvin vajavaisesti, miten IO lääkkeet toimivat, mitkä potilasryhmät parhaiten hyötyvät immunoterapiasta tai toimivatko IO hoidot arkikäytössä odotetulla tavalla. Lisäksi, IO hoitojen kehittäminen on kallista mikä puolestaan vaikuttaa lääkkeiden hintoihin.

Cancer IO ohjelma pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin tukemalla alan kotimaista huippututkimusta ja innovaatiotoimintaa, edesauttamalla syöpäpotilaiden hoidon yksilöllistämistä ja käyttöönottoa sairaaloissa, sekä luomalla uusia lähtökohtia IO lääkkeiden vaikuttavuuden selvittämiseksi arkikäytössä. Näiden tavoitteiden toteutumisessa potilasnäkökulman huomioiminen ja järjestöyhteistyö on tärkeässä roolissa.

Cancer IO ohjelmaa koordinoivat Dos. Jeroen Pouwels ja tutkimusjohtaja Juha Klefström. Tutustu hankkeeseen tarkemmin osoitteessa www.cancerio.org.