Siirry suoraan sisältöön

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtois- ja vertaistoiminta on merkityksellinen osa Suomen Syöpäpotilaat ry:n toimintaa.

Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta Suomen Syöpäpotilaat ry:ssä? Vertaisena-hankkeessa mietimme uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja osana yhdistyksen jokapäiväistä toimintaa. Vapaaehtoiseksi voi hakeutua tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Yhdistys tarjoaa laadukkaan koulutuksen toimintaan, työn- ja toiminnanohjauksen, täydennyskoulutuksia sekä yhteisön tarjoaman tuen vapaaehtoistoiminnan tueksi.

Seuraava Syöpäjärjestöjen vertaistukijakoulutus toteutuu etätoteutuksena 8.-29.4.2024 ja toteutetaan yhteistyössä Syöpäjärjestöjen jäsenyhdistysten kesken. Lisätietoja koulutuksesta:

Syöpäjärjestöjen vertaistukijakoulutus verkossa 8.-29.4.2024 | Suomen Syöpäpotilaat (syopapotilaat.fi)

Potilasverkostojemme kautta voit kohdata muita syöpään sairastuneita ihmisiä ja läheisiä.

Vapaaehtoisilla on erilaisia tapoja toteuttaa vapaaehtoistoimintaa Suomen Syöpäpotilaat ry:ssä. Ei ole vain yhtä tapaa toimia vapaaehtoisena yhdistyksessämme, vaan tapoja on niin monia, kuin toimintaan osallistuvia on. Vapaaehtoiset SSP:ssa ohjaavat muun muassa vertaistukiryhmiä kasvokkain ja verkossa sekä toiminnallisia ryhmiä, ohjaavat chattia, tarjoavat henkilökohtaista vertaistukea, myös OLKA:n Toivo-sovelluksen kautta sekä puhelintukena, toimivat luottamustehtävissä ja Pop Up-tyyppisissä vapaaehtoistehtävissä.

Toimintaa suunnitellaan yhdessä vapaaehtoisen omia toiveita ja mieltymyksiä kunnioittaen. Tärkeää on, että vapaaehtoistyö tukee elämän muita osa-alueita ja on tekijälleen mielekästä sekä merkityksellistä. Vapaaehtoistoiminnasta on lupa pitää taukoa ja palata takaisin tai lopettaa toiminta, kun sen aika on. Yhdessä tehty työ kohderyhmiemme hyväksi (syöpään sairastuneet ihmiset ja läheiset) on yhteinen oppimisen ja onnistumisen kokemus!

Huhtikuun 2022 alussa on käynnistynyt STEA-rahoitteinen Vertaisena-hanke (2022-2024), jonka tavoitteena on yhteiskehittää vapaaehtois- ja vertaistoimintaa SSP:ssa. Tavoitamme syöpään sairastuneet ihmiset ja läheiset, jotka eivät vertaistukea vielä tunne. Viemme yhdessä eteenpäin digitalisaation mahdollisuuksia potilaan polulla, osana palveluita. Kehitämme verkkovertaistoimintaa kohderyhmillemme, joita ovat syöpään sairastuneet ihmiset, läheiset sekä sidosryhmämme. Osallistamme ihmisiä eri kulttuuritaustoista toimintaamme. Voit lukea vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista osana syöpään sairastuneiden ihmisten ja läheisten hoidon kokonaisuutta Miia Merikallion blogista ”Vertaisuuden merkityksellinen voima”: Vertaisuuden merkityksellinen voima | Suomen Syöpäpotilaat (syopapotilaat.fi)

Olet lämpimästi tervetullut mukaan juuri sellaisena, kuin olet!

Ollaan yhteydessä!

 

Koordinaattori Miia Merikallio

Syöpäsairaanhoitaja, palliatiivisen hoidon asiantuntija, YAMK, koordinaattori (vapaaehtois- ja vertaistoiminta)
Miia Merikallio
miia.merikallio (at) syopapotilaat.fi
Puhelin: +358 44 7140 330

 

 

Koordinaattori Suvi Sileekangas

Sairaanhoitaja, kätilö, seksuaalineuvoja, koordinaattori (digiosallisuus ja monikulttuurisuustyö)
Suvi Sileekangas
suvi.sileekangas (at) syopapotilaat.fi
Puhelin: +358 44 4914 590

 

 

Vertaisena – kertoen, kuunnellen, kohdaten!
Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan yhteiskehittämishanke 2022-2024
Facebook: Vertaisena-hanke