Siirry suoraan sisältöön

Vertaisena ja vapaaehtoisena

Vertaisena – kertoen, kuunnellen, kohdaten on vertais- ja vapaaehtoistoiminnan osallistava yhteiskehittämishanke.

Keväällä 2022 Suomen Syöpäpotilaissa käynnistettiin STEA-rahoitteinen Vertaisena-yhteiskehittämishanke, jonka päätavoitteena on vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittäminen. Erityisesti hankkeella tavoitellaan sellaisia syövän kanssa elävien ja heidän läheistensä ryhmiä, jotka eivät ole löytäneet vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan piiriin.

Viemme yhdessä eteenpäin digitalisaation mahdollisuuksia potilaan polulla, osana palveluita. Kehitämme verkkovertaistoimintaa kohderyhmillemme, joita ovat syöpään sairastuneet ihmiset, läheiset sekä sidosryhmämme. Osallistamme ihmisiä eri kulttuuritaustoista toimintaamme. Kiinnitämme erityistä huomiota ihmisryhmiin, joiden digitaitojen taso ei mahdollista verkkovälitteistä osallistumista oman terveyden hoitoon ja vertaistukeen.

Hanke toteutuu vuosina 2022–2024. Sen tuloksina rakennetaan toimintamalleja, jotka ovat hyödynnettävissä Suomen Syöpäpotilaat ry:n lisäksi paikallisosastotasolla. Hankkeessa kehitetyt toimintamallit jalkautetaan kiinteäksi osaksi yhdistyksen toimintaa. Tarkoitus on, että vuoden 2024 jälkeen Suomen Syöpäpotilailla on vahva ja tavoittava vapaaehtois- ja vertaistoiminnan toimintakehys.

 

Ajankohtaista

Kaikki vertaistukiryhmätapaamiset ja ryhmächatin ajankohdat löytyvät Tapahtumat-sivuiltamme.

 

Arvopohja

Hankkeen arvopohja perustuu yhteisöllisyyteen, vuorovaikutteisuuteen ja osallisuuteen. Kehittämistyö tapahtuu palvelun käyttäjiä kuunnellen, yhdessä oppien. Hankekoordinaattorit ottavat mielellään vastaan kehitysideoita. Hanketyö aloitettiin keväällä 2022 kartoittamalla kohderyhmien toiveita ja tarpeita psykososiaalisen tuen muodoista ja tukitoimista osana potilaan polun kokonaisuutta – läheiset keskeisesti huomioiden. Kehittämistyötä tehdään kyselyssä kerätyn tiedon pohjalta. Sanoitetut kokemukset ovat merkityksellinen osa osallistavaa kehitystyötämme.

Vertaisena-hankkeen arvopuu

Yhteistyökumppanit

Hanke toteutuu Suomen Syöpäpotilaat ry:n alaisuudessa. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä Syöpäjärjestöjen kanssa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittämisen teemojen kohdalla. Pohjois-Savon Syöpäyhdistys on pääasiallinen kumppanimme digitaalisen osallisuuden kehittämisen osatavoitteessa.

Olemme kiinnostuneet yhteistyöstä monikulttuurisuustoimijoiden kanssa. Jos edustat monikulttuurisuusorganisaatiota ja arvelet, että yhteisössänne olisi tarvetta syöpään liittyvään vertaistukeen ja syöpätietoisuuden lisäämiseen, otathan ystävällisesti yhteyttä monikulttuurisuusasioista vastaavaan koordinaattoriin, Suvi Sileekankaaseen.

 

Koordinaattori Suvi Sileekangas

 

Koordinaattori (digiosallisuus ja monikulttuurisuustyö)
Suvi Sileekangas
suvi.sileekangas (at) syopapotilaat.fi

 

 

 

Vertaisena – kertoen, kuunnellen, kohdaten!
Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittämishanke 2022–2024
Facebook: Vertaisena-hanke