Siirry suoraan sisältöön

Daratumumabista peruskorvaus 1.5.2022 alkaen korvausoikeudella 3060

farmaseutti tarkastelee padilta lääkevaraston tilannetta, taustalla hyllyillä lääkepakkauksia

Daratumumabista saa 1.5.2022 alkaen peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella. Sitä ennen lääke ei ole ollut korvattava. Daratumumabi on ollut Suomessa käytössä sairaalavalmisteena vuodesta 2017 lähtien relapoitunutta ja refraktaaria tautia sairastavilla potilailla.

Daratumumabi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3060) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään multippelin myelooman hoitoon

  • äskettäin todetun taudin hoitoon aikuisille, jotka soveltuvat autologiseen kantasolusiirtoon
    • yhdistelmänä bortetsomibin, talidomidin ja deksametasonin kanssa.
  • äskettäin todetun taudin hoitoon aikuisille, jotka eivät sovellu autologiseen kantasolusiirtoon
    • joko yhdistelmänä lenalidomidin ja deksametasonin kanssa tai yhdistelmänä bortetsomibin, melfalaanin ja prednisonin kanssa.
  • aikuisille, jotka ovat saaneet vähintään yhtä aiempaa multippelin myelooman hoitoa
    • joko yhdistelmänä lenalidomidin ja deksametasonin kanssa tai yhdistelmänä bortetsomibin ja deksametasonin kanssa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma. Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Helmikuussa 2021 julkaistussa EHA-ESMO:n myelooman hoitosuosituksissa daratumumabi on siirretty ensilinjan hoidoksi niin kantasolusiirtoon sopivilla kuin sopimattomillakin potilailla.

Suomen Syöpäpotilaat ry (SSP) lähetti Lääkkeiden hintalautakunnalle (Hila) daratumumabin korvattavuutta puoltavan lausunnon helmikuussa 2021. Otimme lausunnossa kantaa siihen, että lääkevalmisteen etuna on annostelutapa. Subkutaanisesti lääkkeen saavan potilaan ja mahdollisen saattajan ei tarvitse viettää lääkeinfuusiossa sairaalassa pitkiä aikoja. Subkutaanisesti annosteltu lääke helpottaa potilaiden arkea ja vähentää sairaalahoidosta sekä Kela-korvattavista kyydeistä aiheutuneita kustannuksia sekä yhteiskunnalle että potilaalle. Lisäksi lääke pienentää yliopisto- ja keskussairaaloiden päiväsairaalapaikkojen tarvetta.

SSP:n myeloomaverkostossa on tällä hetkellä 731 potilasta tai heidän läheistään.

Lisätietoa ajankohtaisesta uutisesta Kelan sivuilta sekä tarkemmin korvausoikeudesta 3060.

Kuva: MJ_Prototype / iStock (kuva ei liity daratumumabiin)