Siirry suoraan sisältöön

Fimea: Tietoa osallistujia hakevista lääketutkimuksista on saatavilla kootusti verkkosivuilla

Lääkäri ja potilas tietokoneen äärellä

Sekä potilasyhdistyksiltä että kliinisiä lääketutkimuksia tekeviltä on tullut toive, että tiedot osallistujia hakevista kliinisistä lääketutkimuksista löytyisivät helpommin koottuina yhteen paikkaan.

Fimea on ottanut työn tehtäväkseen ja tarjoaa nyt tämän tiedon kaikille sitä haluaville omilla verkkosivuillaan. Uuden verkkosivun avulla lisätään tietoisuutta käynnissä olevista lääketutkimuksista ja edistetään siten potilaiden osallistumismahdollisuuksia. Toiveena on myös tätä kautta parantaa entisestään Suomen mainetta tutkimusmaana.

Kokoamista edelsi yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa

Potilasyhdistysten kanssa tehtiin yhteistyötä halutuista tiedoista ennen kuin kysely lähti tutkimusten yhteyshenkilöille marras-joulukuussa 2023. Kyselyyn vastaaminen ja siten tietojen saaminen verkkosivuille on vapaaehtoista, eli tutkija on arvioinut esimerkiksi tutkimuksen vaiheen perusteella, ilmoittaako hän tiedot tälle sivulle. Osasta tutkijoiden vastauksista on pyydetty vielä puuttuvia tietoja, josta syystä aivan kaikki kyselyyn vastanneetkaan eivät näy vielä sivustolla. Nämä tutkimukset lisätään, kun lisävastaukset on saatu.

Tiedot tutkimuksista löytyvät tautiryhmittäin

Tutkimusten löytämistä sivulta on pyritty helpottamaan ryhmittelyiden avulla. Kullekin tautiryhmälle on luotu yläotsikko (esimerkiksi syöpä), jonka alta löytyy tarkemmat alaotsikot (esimerkiksi rintasyöpä).

Alasvetovalikosta avautuvat eri tutkimukset ja kunkin tutkimuksen kohdalta edelleen laajemmat tiedot. Kunkin tutkimuksen osalta on yhteystiedot varsinaiseen tutkimuspaikkaan lisätietojen kysymistä varten. Potilaan osallistumismahdollisuus pystytään arvioimaan vasta tutkimuspaikassa. Ammattilaiset löytävät myös halutessaan lisätietoa tekstin lopussa olevan linkin kautta joko EU-asetuksen tai direktiivin mukaisten tutkimusten sivustoilta.

Tutkimustiedot päivitetään kerran kuukaudessa

Fimea päivittää verkkosivun jatkossa kerran kuukaudessa tutkijoilta saamiensa tietojen perusteella. Sivuille lisätään uudet alkavat tutkimukset, kun tutkija on täyttänyt sivulle pyydetyt tiedot. Samalla päivitetään mahdolliset muutokset sekä poistetaan tutkimukset, jotka eivät enää ota uusia osallistujia mukaan. Näin ollen pieni viive ajantasaisuudessa voi olla.

Tutustu verkkosivuun: Osallistujia hakevat lääketutkimukset

Lisätietoja antaa

  • clinicaltrials@fimea.fi
  • Kaisa Sunela, ylilääkäri, jaostopäällikkö, p. 029 522 3401
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi

 

Kuva: CC0 / Pexels