Siirry suoraan sisältöön

Fimean sähköinen haittavaikutusilmoitus kuluttajille

fimea miten tehdä haittavaikutusilmoitus

Myös kuluttajien on terveydenhuollon ammattilaisten ohessa mahdollista tehdä lääkkeistä tai lääkevalmisteista haittavaikutusilmoitus lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle. Epäilemistään tai todetuista haittavaikutuksista voi ilmoittaa myös sähköisesti.

”Haittavaikutusilmoitusjärjestelmän ensisijainen tarkoitus on havaita aiemmin tunnistamattomia harvinaisia haittavaikutuksia. Siksi toivotaan ilmoitettavan erityisesti haittavaikutuksista, joita ei ole mainittu lääkevalmisteen pakkausselosteessa.

Fimea tallentaa kaikki vastaanottamansa haittavaikutusilmoitukset haittavaikutusrekisteriin, ja lähettää tiedot kaikista saamistaan ilmoituksista Euroopan lääkevirastolle (EMA), jonka kautta myyntiluvan haltija sekä Maailman terveysjärjestö (WHO) saavat ilmoitukset tietoonsa. Lääkkeen hyöty-haitta -tasapainoa arvioidaan jatkuvasti kokonaisuutena mm. haittavaikutusilmoituksista kertyvän tiedon valossa.

Jos epäilet saaneesi lääkkeestä tai rokotteesta haittavaikutuksen, kerro siitä hoitavalle lääkärille tai muulle hoitohenkilökunnalle. Lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen voi ilmoittaa haittavaikutuksesta Fimealle. Vaihtoehtoisesti haittavaikutusilmoituksen voi tehdä myös apteekin kautta tai itse.”

Fimea toivoo haittavaikutuksista ilmoitettavan ensisijaisesti sähköisellä haittavaikutusilmoituslomakkeella.

Lue lisää haittavaikutusilmoituksen tekemisestä.

Kuvassa havainnointia koronarokotuksen haittavaikutusilmoituksesta. Kuva: Fimea