Siirry suoraan sisältöön

Hae kehittämistehtävää Suomi 100 -hankkeesta!

Suomen Syöpäpotilaat ToivoHaemme STEA-rahoitteiseen ”Elossa ja osallisena, myös työelämässä! –Tukea syöpäselviytyjän polulle työelämään” -hankkeeseen 2017-2019 (mahd. 2020) määräaikaista hankekoordinaattoria ja työelämäkoordinaattoria. Molempiin tehtäviin haetaan oma-aloitteista henkilöä, joka on kiinnostunut kehittämään SSP:n toimintaa ja syöpäjärjestöjen palveluita syövän kohdanneille ihmisille.

”Elossa ja osallisena, myös työelämässä!” -hankkeessa tuetaan syövän sairastaneiden työikäisten henkilöiden mahdollisuuksia palata työelämään parantamalla heidän fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia valmiuksiaan. Keinoina ovat muun muassa työpajatoiminta sekä yksilö- ja ryhmäohjaus. Lisäksi lisätään hoitavien ja kuntouttavien tahojen tietoisuutta siitä, että syöpäpotilaan työelämävalmiuksien kehittäminen on tärkeä osa hänen kuntoutuspolkuaan.

Hankekoordinaattoriksi etsimme henkilöä, joka:

-On yhteistyökykyinen ja empaattinen muita ihmisiä kohtaan.
-Tuntee työttömyyden ja työllistämisen kysymyksiä järjestelmä- ja yksilötasolla.
-On vastuussa hankkeen operatiivisesta toteuttamisesta ja hankehallinnosta.
-Osaa rakentaa, ohjata, raportoida, seurata ja koordinoida hankkeen toimintoja.
-Hoitaa digitaalisen hankeosuuden suunnittelun ja toteuttamisen.
-On kiinnostunut kehittämään sidosryhmäyhteistyötä hankesuunnitelman edellyttämällä tavalla.
-On innostunut käytännön ohjaus-, neuvonta- ja konsulttityöstä liittyen syöpäpotilaiden ja -selviytyjien työelämäkysymyksiin järjestelmätasoa painottaen.
-On suorittanut tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon, joka antaa valmiudet omaksua hankkeen teoreettisen perustan sekä toteuttaa sen operatiiviset ja hallinnoinnin tehtävät, joihin kuuluu muun muassa hankkeen sidosryhmäyhteistyön kehittäminen.
-On hankkinut WordPress-osaamista ja on tottunut erilaisten sosiaalisen median välineiden käyttäjä.
-On valmis tarttumaan pienen järjestön arjessa esiin nouseviin tehtäviin hankkeen onnistumiseksi.
-On valmis matkustamaan kotimaassa ja koordinoimaan hanketta maan laajuisesti sekä kehittämään yhteistyötä syöpäjärjestöjen alueyhdistysten kanssa.

Työelämäkoordinaattoriksi etsimme henkilöä, joka:

-On yhteistyökykyinen ja empaattinen muita ihmisiä kohtaan.
-Tuntee työttömyyden ja työllistämisen kysymyksiä järjestelmä- ja yksilötasolla.
-On innostunut käytännön ohjaus-, neuvonta- ja konsulttityöstä liittyen syöpäpotilaiden ja -selviytyjien työelämäkysymyksiin yksilötasoa painottaen.
-On taitava ryhmä- ja yksilöohjaaja sekä tuntee etsivän sosiaalityön periaatteita, pedagoginen pätevyys tai sosiaalityön pätevyys ja kokemus työllistämisen parissa toimimisesta luetaan eduksi.
-On suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon, joka antaa valmiudet ohjaustyöhön ja hankkeen teoreettisen perustan ymmärtämiseen sekä erityisesti ohjaustoiminnan kehittämiseen.
-On tottunut erilaisten sosiaalisen median välineiden käyttäjä.
-On valmis työskentelemään itsenäisesti Suomen Syöpäpotilaiden palveluksessa, mutta Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen tiimin osana vuoden 2018 alusta.
-On valmis tarttumaan pienen järjestön arjessa esiin nouseviin tehtäviin hankkeen onnistumiseksi.

Kokemus järjestötyöstä, terveydenhuoltojärjestelmän tuntemus ja ruotsin kielen taito ovat eduksi tehtävien hoitamisessa. Hakijoilta toivotaan jo hakemuksen yhteydessä tietoa siitä, milloin he voisivat aloittaa SSP:n palveluksessa.

Tarjoamme mielenkiintoista työtä, hyvät työvälineet ja kivan tiimin työn tueksi. SSP noudattaa sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta, hankekoordinaattorin tehtävän vaativuusluokka on 6 ja työelämäkoordinaattorin tehtävän vaativuusluokka on 5.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan 30.6.2017 mennessä minna.anttonen@syopapotilaat.fi.
Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Minna Anttonen sähköpostitse tai puhelimitse keskiviikkona 28.6. klo 12-16 GSM: +358 44 322 8964.

 

  STEA tukee -logo