Siirry suoraan sisältöön

Terveystaloustiedettä ja potilaan osallisuutta ISPOR-kongressissa

Terveystaloustieteen tutkimukseen ja terveydenhuollon menetelmien arviointiin keskittyvä ISPOR (International Society for Health Economics and Outcomes research) -kongressi järjestettiin Barcelonassa 10.-14.11.2018.

Suomen Syöpäpotilaat ry osallistui kongressiin ensimmäistä kertaa. Järjestön työntekijä Mirjami Tran Minh oli mukana ISPOR Patient Representative Roundtable -tilaisuudessa ja kertoi puheenvuorossaan kokemuksia potilasjärjestölausuntojen valmistelusta Lääkkeiden hintalautakunnalle Hilalle.

ISPOR-kongressissa pääpaino on terveystaloustieteellisillä tutkimuksilla, mallinnuksilla ja menetelmillä, mutta potilaan osallisuus tuli esille monessa esityksessä. Iso-Britannian kansallisista hoitosuosituksista vastaavan NICE:n Heidi Livingstone painotti potilaiden roolia lääkkeen arviointiin liittyvän tieteellisen neuvonnan (ns. Early Dialogue) yhteydessä. Potilailla on arvokkaita näkemyksiä ja realistisia kokemuksia hoidoista, sairaudesta ja sivuvaikutuksista sekä niiden hallinnasta, jotka tutkijoilta tai terveystaloustieteilijöitä saattavat jäädä huomiotta.

Potilaiden ja potilasjärjestöjen tulisi myös olla mukana terveydenhuollon menetelmien arviointiin liittyvässä päätöksenteossa sekä julkisessa keskustelussa tähän liittyen. ISPOR:issa potilasjärjestöjen edustajia oli paikalla kuitenkin hyvin vähän. Patient Representative Roundtable -osallistujat olivat yksimielisiä siitä, että potilasjärjestöt tarvitsevat lisää osaamista ja koulutusta terveystaloustieteeseen liittyen, ja toivoivat että ensi vuonna kongressiin olisi mahdollista hakea esimerkiksi apurahoja potilasjärjestöjen edustajille. Yhteistyö ISPOR:in kanssa jatkuu.

ISPOR-kongressista voi lukea lisää järjestön kotisivuilta.

Terveystaloustieteen ajankohtaisia aiheita (ISPOR 2018)