Siirry suoraan sisältöön

Kannanotto: koronaviruksen aikana työssä käyvien syöpäpotilaiden tilanteeseen saatava ratkaisu

Rahaa, kolikoita pinoissa

Kannanotto 9.4.2020

Kolmasosa syöpään sairastuneista on työikäisiä. Moni sairastunut on edelleen mukana työelämässä hoitojenkin aikana huolimatta kohonneesta tartuntariskistä. He käyvät töissä, koska riskiryhmään kuuluminen ei itsessään ole peruste sairauspoissaololle. Ainoa vaihtoehto on jäädä palkattomalle vapaalle tai hakea toimeentulotukea, jos tartuntatautipäivärahan ehdot eivät täyty. Kaikkien työnantajien ei ole mahdollista turvata riskittömiä työskentelyolosuhteita.

Toukokuussa 2019 toteutetun Syöpä ja työ -kyselyn (n = 376) mukaan vajaa kymmenesosa syöpään sairastuneista käy töissä syöpähoitojen aikana ja vajaa kolmannes on välillä töissä ja osittain sairauslomalla.

Eduskunta ilmoitti keskiviikkona 8.4.2020 seuraavasti:

”Epidemian vuoksi palkatta töistä poissa oleva vanhempi voi hakea väliaikaista tukea, jos hän hoitaa kotonaan alle 10-vuotiasta lasta. Uusi etuus on 723 euroa kuukaudessa. Toimenpiteeseen ehdotetaan yhteensä 94 miljoonaa euroa. Etuutta maksettaisiin myös ulkomailta Suomeen saapuville henkilöille, jotka on ohjattu karanteenia vastaaviin olosuhteisiin ja jotka tästä syystä ovat ansiotyöstään palkattomasti poissa.”

Tämä avaa alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille mahdollisuuden korvata ansionmenetystä yllä kuvatun kaltaisessa tilanteessa. Mikäli eduskunta ei voi muuten turvata pandemian aikana työssäkäyvien syöpään sairastuneiden terveyttä ja turvallisuutta, niin esitämme, että heidät tulee sisällyttää 8.4.2020 ilmoitettuun tukipakettiin tai työssäkäyville riskiryhmille perhetilanteesta huolimatta tulee avata vastaava etuisuus välttämättömän toimeentulon turvaamiseksi.