Siirry suoraan sisältöön

Kansanedustajilta lupaus kirjallisesta kysymyksestä ja toimenpidealoitteesta nuorten syöpäpotilaiden kohtaamien epäkohtien korjaamiseksi

Suomen Syöpäpotilaat ry ja Sylva ry järjestivät yhteistyössä 8.5.2017 vaikuttajaseminaarin, jossa keskusteltiin syöpään sairastuneiden nuorten aikuisten kohtaamista epäkohdista ja mietittiin yhdessä ratkaisuja niiden korjaamiseksi.

Kuva: Mari Pöyhtäri

Tilaisuuden aikana kuultiin puheenvuoroja niin syövän sairastaneilta nuorilta aikuisilta kuin asiantuntijalääkäreiltäkin. Nuorten kokemuspuheenvuoroissa nousi esiin selvästi se, miten yksin ja ilman tukea nuori syöpäpotilas usein hoitojen päätyttyä jää. Syövän aiheuttamien tunteiden, pelkojen ja ajatusten käsittelyssä tarvitaan ammattiapua. Vaikka fyysisesti sairaus olisi hoidettu, jättää se silti jälkensä kehoon ja mieleen.

Nuorena aikuisena syövän sairastaneet tarvitsevat myös nykyistä systemaattisempaa myöhäisvaikutusten jälkiseurantaa. Tilaisuudessa asiantuntijapuheenvuoron pitänyt lääketieteen tohtori Andreina Kero peräänkuulutti nuorena syövän sairastaneiden oikeutta terveeseen elämään. Kero nosti esille tuoreessa väitöskirjatutkimuksessaan osoitetun nuorena aikuisena syövän sairastaneiden kohonneen sydän- ja verisuonisairauksien riskin. Systemaattisella jälkiseurannalla vaikeita myöhäisvaikutuksia voidaan ehkäistä ja hoitaa ajoissa.

Asiantuntija- ja kokemuspuheenvuorojen jälkeen kuultiin paneelia, jossa olivat mukana kansanedustaja Anders Adlercreuzt (r.), kansanedustaja Tuula Haatainen (sd.), kansanedustaja Arja Juvonen (perus.), kansanedustaja Jyrki Kasvi (vihr.), poliittinen sihteeri Terhi Peltokorpi (kesk.) ja kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.).

Paneelissa oltiin yksimielisiä siitä, että sairaanhoidossa tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä nuoren syöpäpotilaan hoitopolusta. Seminaarissa puhunut HYKS Syöpäkeskuksen johtava ylilääkäri, dosentti Johanna Mattson summasi, että Suomessa tarvitaan valtakunnallinen laatusuositus, joka sisällyttää myös psykososiaalisen tuen osaksi hoitoa.

Seminaarin päätteeksi päästiin myös sanoista tekoihin, kun kaikki panelistit lupasivat viedä laatusuositusten luomista eteenpäin myös eduskunnassa. Sari Sarkomaa lupasi ottaa päävastuun asian edistämisessä. Lopputuloksena panelistit lupasivat tehdä sekä kirjallisen kysymyksen että toimenpidealoitteen nuorten syöpäpotilaiden kohtaamien epäkohtien korjaamiseksi.

Suomen Syöpäpotilaat ry ylläpitää potilasverkostoa syöpään sairastuneille nuorille aikuisille, jonka löydät Facebookista. Lisäksi opasvalikoimastamme löytyy Nuoren syöpäpotilaan selviytymisopas.

Tutustu myös Sylva ry:n nuorten toimintaan sekä Fuck Cancer -kampanjaan.