Siirry suoraan sisältöön

Valoa pimeyteen! Eduskuntatilaisuus Kansalaisinfossa kokosi yhteen potilaita, päättäjiä ja keuhkosyövän hoidon asiantuntijoita

Tuula Vasankari, Joakim Strand, Veronica Kalhori, Matti Semi, Kaisa Juuso, Mia Laiho, Antti Jekunen, Minna Anttonen, Mirjami Tran Minh ja Paula Lumme Kansalaisinfon tilaisuudessa 21.11.2019

Marraskuussa vietetään keuhkosyöpäkuukautta. Suomen Syöpäpotilaat (SSP) tuo Valoa pimeyteen! -teemakuukauden aikana esille keuhkosyöpäpotilaiden ja läheisten kokemuksia hoidoista, elämänlaadusta ja epäkohdista keuhkosyövän hoitoon liittyen.

Eduskunnan Kansalaisinfossa 21.11.2019 järjestetyn tilaisuuden kutsujana toimi kansanedustaja, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho. Laiho avasi tilaisuuden SSP:n toiminnanjohtajan Minna Anttosen kanssa. Laiho toi puheenvuorossaan esille Suomen muita Pohjoismaita heikommat elossaololuvut keuhkosyövän osalta. Kampanjassa halutaan korostaa, että keuhkosyöpä on sairaus muiden joukossa, ja potilaat ansaitsevat parhaan mahdollisen hoidon.

Erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh kertoi keuhkosyöpäpotilaille ja läheisille suunnatun kyselyn tuloksista: huolta herättää erityisesti kyselyssä esille nousseet viiveet diagnostiikassa. Yli puolella potilaista oireita on ensin hoidettu muina sairauksina, yleisimmin astmana tai keuhkokuumeena. Kuvantamistutkimuksiin pääsyä tulisi helpottaa perusterveydenhuollossa, jotta sairaus pystytään löytämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Viiveitä diagnostiikassa oli kokenut myös SSP:n keuhkosyöpä-potilasverkoston aktiivinen jäsen Paula Lumme, joka kuvasi tilaisuudessa oman hoitopolkunsa haasteita ja kertoi keuhkosyöpäpotilaiden eurooppalaisen kattojärjestön Lung Cancer Europen (LuCE) toiminnasta. Paula korosti seulontojen tärkeyttä, vertaistuen merkitystä sekä keuhkosyöpään liittyvän stigman vähentämistä: ”Ennakkoluulot ja väärät käsitykset haittaavat hyvää hoitoa. Ne hidastavat uusien lääkkeiden käyttöönottoa ja estävät tutkimusrahoituksen saamista. Tarvitaan oikeaa tietoa siitä, että kenelle tahansa voi tulla keuhkosyöpä.”

Filhan pääsihteeri, LT työelämäprofessori Tuula Vasankari toi ratkaisuehdotuksina esille Kansallisen keuhkosyöpäohjelman ja laaturekisterit, seulontojen ja riittävän varhain otettujen keuhkokuvien merkityksen hoitotulosten parantamiseksi. Professori, Vaasan onkologian klinikan ylilääkäri Antti Jekunen toi esille kliinikon haasteet uusien lääkkeiden osalta: kaksikanavainen lääkkeiden rahoitusjärjestelmä ei aina takaa parasta hoitoa potilaalle, yksikanavainen rahoitusjärjestelmä mahdollistaisi paremman hoidon toteutumisen lääketieteellisin perustein lääkkeen antoreitistä riippumatta. Molemmat asiantuntijat painottivat myös kansalaisten sekä terveydenhuollon ammattilaisten koulutusta oireiden havaitsemisessa ja tutkimuksiin lähettämisessä sekä hakeutumisessa.

Eduskuntaryhmien edustajat kansanedustaja Kaisa Juuso (ps), kansanedustaja Matti Semi (vas), kansanedustaja Joakim Strand (rkp) ja poliittinen avustaja Veronica Kalhori (sd) toivat kommenttipuheenvuoroissaan esille, että keuhkosyövästä ja sen hoidon ongelmista ei ole riittävästi tietoa, etenkin kun huomioidaan miten yleinen sairaus se on. Puheenvuoroissa tuli esille tutkimusrahoituksen tärkeys ja perusterveydenhuollon rooli siinä, että hoitoon päästään ajoissa.

Lämmin kiitos kaikille mukana olleille! Valoa pimeyteen -kampanjaa voi seurata myös Keuhkosyöpäkuukausi-sivuillamme, jonka kampanja-osioon olemme keränneet keuhkosyöpäaiheisia uutisia marraskuun ajalta. Voit seurata uutisointia myös somessa tunnisteilla #keuhkosyöpäkuukausi ja #lungcancermånaden. Kampanjaa tukevat AstraZeneca ja MSD.