Siirry suoraan sisältöön

Kirjallinen kysymys uusien syöpähoitojen korvattavuudesta

Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd) on tehnyt eduskunnan puhemiehelle 24.9. kirjallisen kysymyksen (KK 693/2020 vp) uusien syöpähoitojen korvattavuudesta.

”Mitä toimenpiteitä hallitus aikoo tehdä lääkekorvausjärjestelmän uudistamiseksi siten, että järjestelmä soveltuisi paremmin uusien syöpähoitojen korvaamiseen?”

Salonen viittaa kirjallisessa kysymyksessään lääkkeiden kaksikanavaiseen rahoitukseen, hoitojen yksilöllistymiseen sekä yhdistelmähoitojen korvattavuuden haasteisiin, josta myös Suomen Syöpäpotilaat kirjoitti kannanoton kesäkuussa 2020.

Korvattavuusjärjestelmän ja yhdistelmähoitojen haasteita on kuvattu konkreettisesti Cancer IO:n julkaisemalla videolla “Syöpä ei odota!” Mitä yhteistä on Suomen lääkekorvausjärjestelmällä ja ensimmäisillä tietokoneilla?, jonka ideoinnissa Syöpäpotilaatkin on ollut mukana.

Suomen Syöpäpotilaat kävi aiheeseen liittyen tapaamassa Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehiä ja ministerien avustajia elokuussa 2020. Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti lisäksi viime viikolla, että lääkealan kehittämistyö on viimein käynnistynut ministeri Pekosen sidosryhmätapaamisella. Uudistuksen tavoitteena on STM:n mukaan mm. mahdollistaa potilaille tarkoituksenmukaisen ja vaikuttavan hoitovaihtoehdon, vahvistaa lainsäädännössä tavoitetta edistää tarkoituksenmukaista lääkehoidon toteutumista sekä työ- ja toimintakyvyn säilymistä.

Suomen Syöpäpotilaat ry pitää tärkeänä, että uudistuksessa otetaan huomioon asiakkaiden, potilaiden ja potilaita hoitavien kliinikoiden näkökulma ja varmistetaan yksilöllisen hoidon, myös yhdistelmähoitojen toteutumismahdollisuus lääkkeen antoreitistä riippumatta.