Siirry suoraan sisältöön

Kyselytutkimus: Syöpäpotilaille tieto lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutuksista sekä tehosta on tärkeää

lähikuva suonensisäisestä infuusiotipasta, tausta värikäs

Syöpään sairastuneilla on enemmän kysymyksiä ja epätietoisuutta biosimilaareista ja muista biologisista lääkkeistä kuin geneerisistä rinnakkaislääkkeistä, ilmenee joulukuussa 2021 tehdyn kyselytutkimuksen alustavista tuloksista. Tutkimusta tekevät Yliopiston Apteekki ja Suomen Syöpäpotilaat ry yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Tutkimuksessa kartoitetaan syöpään sairastuneiden näkemyksiä ja kokemuksia lääkehoidostaan sekä biologisista lääkkeistä.

Syöpään sairastuneet käyttävät biologisia lääkkeitä suonensisäisesti annettuna tai ihon alle annettavana injektiona. Syövän hoidossa biologisia lääkkeitä ja biosimilaareja käytetään varsinaisina syöpälääkkeinä pääosin vain sairaaloissa. Esimerkiksi leikkauksen jälkeen ja sytostaattihoitojen aikana käytettäviä biologisia syövän tukihoidon lääkkeitä haetaan myös avoterveydenhuollon apteekeista.

Biologisten lääkkeiden tarjonta ja käyttö ovat lisääntyneet useiden sairauksien hoidossa hyvien hoitotulosten myötä. Myös syöpäsairauksien hoidossa biologisten lääkkeiden käyttö tulee todennäköisesti lisääntymään,” toteaa Yliopiston Apteekin tutkimuspäällikkö Kari Linden.

Vastauksissa korostui se, että sairastuneet pitävät ensisijaisen tärkeänä tietoa lääkkeidensä haitta- ja yhteisvaikutuksista, tehosta ja vaikutusmekanismista. Syöpään sairastuneet ovat omatoimisia ja etsivät tietoa myös sosiaalisesta mediasta tai kansainvälisistä lähteistä. On tärkeää, että potilaalla on lääkkeiden oikean ja turvallisen käytön ja rationaalisen lääkehoidon kannalta olennaista tietoa,” sanoo Suomen Syöpäpotilaat ry:n toiminnanjohtaja Minna Anttonen.

Lääkehoito ja tietämys lääkkeistä

Yli 90 % vastaajista ilmoitti tietävänsä kaikkien syöpälääkkeidensä käyttötarkoituksen. Yli 70 % sairastuneista ilmoitti, että oli mielestään saanut riittävästi tietoa sairaalassa ja kotona käytettävistä syöpälääkkeistä. Alle 75 %:lla potilaista oli ajantasainen lääkityslista kotona käytettävistä lääkkeistä. Vastaajista yli 80 % oli käyttänyt jotain syöpälääkettä ainakin osittain kotona viimeisen vuoden aikana. Eniten tietoa lääkkeistä oli saatu lääkäriltä, pakkausselosteesta, hoitajalta ja apteekista. Noin neljännes halusi tietää, oliko määrätty lääke biologinen.

Syöpään sairastuneet arvioivat lääkityksensä merkitystä ja siihen liittyviä huolia (BMQ-S -kysymyspatteristo) samansuuntaisesti kuin reuma- ja IBD-potilaat aiemmassa Yliopiston Apteekin ja sen tutkimuskumppaneiden tekemässä tutkimuksessa. Syöpään sairastuneet olivat kuulleet reuma- ja IBD-potilaita harvemmin biologisista lääkkeistä ja biosimilaareista. Yli puolella vastaajista olisi biologisesta lääkkeestä enemmän kysyttävää kuin perinteisestä lääkkeestä. Viidesosaa vastaajista biologisen lääkkeen käyttö huolettaisi perinteisen lääkkeen käyttöä enemmän. Kaikista potilaista yli kolmannes oli käyttänyt lääkkeen annostelulaitetta; heistä vain noin 10 %:lla oli siihen liittyviä ongelmia.

Yhteistyö lääkäreiden kanssa arvioitiin keskimäärin hyväksi (4,1/5,0), mutta syöpään sairastuneet haluavat osallistua reuma- ja IBD-potilaita vähemmän lääkkeen valintaan. Lääkkeen hinnasta syöpää sairastavat halusivat keskustella lääkärin kanssa vähemmän. Vähäinen osallistuminen lääkkeen valintaan ja tietoisuus lääkkeiden hinnoista voivat selittyä sillä, että suurin osa syövän hoidossa käytettävistä lääkkeistä käytetään sairaalassa tai syöpäklinikoilla. Avoterveydenhuollon apteekista haetut biologiset lääkkeet kuuluvat yleensä Kelan vuosiomavastuun eli niin sanotun kattokorvauksen piiriin. Viidenneksellä syöpäpotilaista oli ollut kuitenkin ainakin jonkin verran taloudellisia ongelmia hankkia lääkärin määräämiä lääkkeitä vuonna 2021.

Biologiset lääkkeet, kliinisesti samanarvoiset biosimilaarit ja lääkevaihto

Noin viidesosa syöpäpotilaista tiesi käyttäneensä biologista syöpälääkettä sairaalassa tai kotona. Kaikki vastaajat suhtautuivat keskimäärin myönteisesti geneerisiin rinnakkaislääkkeisiin sekä biosimilaareihin ja muihin biologisiin lääkkeisiin. Biosimilaari-käsite tunnistettiin kuitenkin melko harvoin. Biologisten lääkkeiden rationaalisen käytön edistämiseksi on tärkeä antaa potilaille tarkoituksenmukaista ja yhdenmukaista tietoa myös biologisista lääkkeistä.

Kyselyyn vastanneiden taustoitus

Vastauksia kyselyyn kertyi yhteensä 294. Vastaajista 86 % oli naisia ja vastaajien ikä oli keskimäärin 57 vuotta. Vastaajista 60 % kuului johonkin syöpätautien potilasjärjestöön. Vastaajien sairastamissa syövissä korostuivat rintasyöpä (44 %), munasarjasyöpä (7 %), myeloproliferatiivinen sairaus (7 %), imukudossyöpä eli lymfooma (5 %) sekä keuhkosyöpä (5 %). Lähes kolmanneksella (31 %) syöpädiagnoosista oli kulunut alle vuosi. Vastaajista 41 %:lla syöpähoidot olivat kesken, ja neljäsosa kertoi sairastavansa kroonista tai levinnyttä syöpää.

Lisätietoa tutkimuksesta:

Emma Andersson, VTM, FM
Erityisasiantuntija, Suomen Syöpäpotilaat ry
E-mail: emma.andersson@syopapotilaat.fi
Puh. 045 104 5836

Kuva: Amornrat Phuchom / iStock