Siirry suoraan sisältöön

Lääkesaatavuusongelmat vaikuttavat moniin potilasryhmiin

Pillereistä tehty maailmankartta

Huomenta Suomen lähetyksessä 26.8. tuotiin esiin rintasyöpäpotilaita parhaillaan koskettavia lääkesaatavuusongelmia. Erilaiset lääkesaatavuusongelmat koskettavat monia muitakin potilasryhmiä.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n potilasjärjestöverkosto POTKA on kerännyt tietoa eri potilasjärjestöiltä lääkkeiden saatavuusongelmista. Järjestöiltä saatua tietoa viedään poliittiseen päätöksentekoon.

Esiin on noussut monia seikkoja, joita ei aikaisemmin viranomaistyössä ole ehkä täysin tunnistettu, kuten se, että korvaavat lääkkeet eivät ole automaattisesti kaikille sopivia. Samoin lääkkeen löytäminen jostakin muusta apteekista voi vaatia lääkkeen käyttäjiltä kohtuuttoman suuria ponnisteluja. Korvaava valmiste voi myös tulla potilaalle kalliimmaksi.

Monet mainitsivat tilanteista, joissa lääkkeitä on jouduttu hakemaan omalla kustannuksella ulkomailta asti. Lisäksi kävi ilmi, että lääkkeen korvaaminen toisella valmisteella vie myös paljon aikaa hoitavilta lääkäreiltä ja tämä kaikki on pois ajasta vastaanotoilla.

Saatavuushäiriöt ovat yleisesti ottaen maailmanlaajuinen ongelma. Aamun lähetyksessä kävi kuitenkin ilmi, että juuri tämän tietyn lääkkeen saatavuusongelmia on ilmennyt Suomessa, vaikka esimerkiksi muissa Pohjoismaissa lääkettä on ollut saatavilla.

EU:ssa asia on ollut agendalla ainakin vuodesta 2016. Tietääksemme Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ehdotuksia lääkkeiden saatavuushäiriöiden ratkaisemiseksi. Kansallisesta näkökulmasta voidaan ainakin huolehtia varmuusvarastoista sekä parantaa tiedonkulkua lääkäreiden ja potilaiden suuntaan.

Syöpälääkkeiden saatavuuteen liittyy muitakin erityiskysymyksiä. Uusimpana keskusteluun on noussut lääkekorvausjärjestelmän jäykkyys silloin, kun potilas hyötyisi yhdistelmähoidoista, joissa yksi lääke olisi Kelan kautta korvattava ja toinen niin sanottu sairaalalääke. Lisäksi on jo pitkään ollut tiedossa, että pienempien potilasryhmien lääkehuolto on erittäin haavoittuvaa. Onkin esitetty, että koko lääkekorvausjärjestelmää tulisi uudistaa.

Kuva: Jukka Niittymaa Pixabaystä / CC0