Siirry suoraan sisältöön

LuCE: keuhkosyövästä aiheutuvien taloudellisten haasteiden esiintyvyys Suomessa eurooppalaista keskiarvoa suurempi

Tekstikuva, jossa teksti 8. LuCE-raportti - keuhkosyövän taloudellinen vaikutus

Lung Cancer Europe (LuCE) -järjestö on julkaissut yhdeksää eri maata koskevat maaraportit viime marraskuussa (2023) julkaistun raporttinsa aineiston pohjalta. Yksi yhdeksästä maaraportista koskee Suomea.

Raportti käsittelee keuhkosyövän aiheuttamaa taloudellista taakkaa keuhkosyöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä kokemusten pohjalta. Tiedot kerättiin verkkokyselyn avulla (26.5.–5.7.2023) ja kyselyyn vastasi kaikkiaan 1 161 henkilöä WHO:n Euroopan alueella.

Reilusti yli puolet keuhkosyöpään sairastuneista kokee taloudellisia haasteita

Vastikään julkaistun maaraportin mukaan 73,1 % Suomessa asuvista kyselyyn vastanneista kertoi kokeneensa sairauden seurauksena taloudellisia haasteita. Vaikutus oli hyvin merkittävä noin neljänneksellä vastaajista.

Raportin mukaan keuhkosyöpään liittyvät kulut vaikuttivat taloustilanteeseen siinä määrin, että kolmanneksella keuhkosyöpäpotilaista
ja heidän läheisistään oli vaikeaa tulla toimeen kotitaloutensa tuloilla.

Keuhkosyövästä aiheutuvien taloudellisten haasteiden esiintyvyys oli Suomessa hieman eurooppalaista keskiarvoa suurempi (73,1 % vs. 66,7 %).

Raportin tulosten perusteella olisi tärkeää käydä keskustelua keuhkosyövän taloudellisista vaikutuksista sairastuneille ja heidän perheilleen.

Tutustu Suomea koskevaan LuCE-raporttiin