Siirry suoraan sisältöön

Osimertinibista peruskorvaus 1.5.2022 alkaen myös paikallisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa

farmaseutti ottaa hyllystä lääkepakkausta

Osimertinibin peruskorvausoikeus voidaan myöntää 1.5.2022 alkaen myös paikallista ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville liitännäishoitona. Sitä ennen lääke on korvattava paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa. Lääkkeestä saa peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella 3004.

Aikaisemmin osimertinibin peruskorvausoikeus on jo myönnetty aikuispotilaille paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon monoterapiana. 1.5.2022 alkaen peruskorvausoikeus myönnetään ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville aikuisille monoterapiana seuraavasti:

  • paikallisen taudin (levinneisyysasteet IB-IIIA) hoitoon
    • liitännäishoitona, kun kasvain on poistettu kokonaan ja kasvaimesta on todettu epidermaalisen kasvutekijän reseptorin (EGFR) eksonin 19 deleetio tai eksonin 21 (L858R) mutaatio.
  • paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen taudin hoitoon 
    • ensilinjassa, kun kasvaimesta on todettu vähintään yksi aktivoiva EGFR:n mutaatio tai
    • kun kasvaimesta on todettu EGFR:n T790M-mutaatio.

Suomen Syöpäpotilaat ry (SSP) lähetti syyskuussa 2021 Hintalautakuntaan osimertinibin liitännäishoidon korvattavuutta puoltavan tukilausunnon. Otimme lausunnossa kantaa siihen, että liitännäishoitona osimertinibin on todettu ehkäisevän sairauden uusiutumista ja viivästyttävän sairauden uusiutumista solunsalpaajilla toteutettuun liitännäishoitoon verrattuna. Lääkevalmiste on potilaiden kokemuksen mukaan huomattavasti paremmin siedetty kuin perinteiset sytostaattihoidot ja se mahdollistaa elämänlaadun säilymisen mahdollisimman pitkään sairaudesta ja hoidoista huolimatta.  

Uudet innovaatiot ovat askeleita kohti parempia hoitotuloksia. On tärkeää, että myös suomalaiset potilaat saavat mahdollisuuden käyttää uusia täsmälääkkeitä myös liitännäishoitona, joilla potilas voi saada lisää arvokkaita elinkuukausia. Potilaiden yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta on oikeudenmukaista mahdollistaa myös tälle potilasryhmälle vaikuttava ja laadukas hoito ennen kuin syöpä on ehtinyt levitä.  

Lancetissa keväällä 2018 julkaistun CONCORD-tutkimuksen mukaan keuhkosyövän hoitotulokset eivät ole Suomessa nousseet samaa tahtia kuin muissa Länsi- ja Pohjois-Euroopan maissa. Kyseessä on pieni potilasryhmä, mutta lääkkeellä on suuri vaikutus ja hyöty koetaan merkittävänä.  

Osimertinibin korvauskäytänteet näyttäytyvät potilaille eriarvoistavina ja lääkevalmisteesta käydään paljon keskustelua potilasverkostossa. Eräs potilasverkostomme jäsen kokee asian seuraavasti: 

On turhauttavaa saada uutta tietoa syövän hoidon yksilöllistymisestä, kun järjestelmämme ei kuitenkaan anna tähän hyviä mahdollisuuksia.

Lausuntoa varten keräsimme tietoa elokuussa 2014 perustetusta keuhkosyöpäpotilasverkostosta. Tällä hetkellä verkostossa on 594 henkilöä ja heidän hoitonsa kehittäminen on tärkeää ja vertaistuki koetaan merkityksellisenä. 

Suomen Syöpäpotilaat ry pitää hienona uutista, että myös osimertinibin liitännäishoito sai korvattavuuden.  

Lisätietoa ajankohtaisesta uutisesta Kelan sivuilta sekä tarkemmin korvausoikeudesta 3004.

Kuva: MJ_Prototype / iStock (kuva ei liity osimertinibiin)