Siirry suoraan sisältöön

Palveluvalikoimaneuvosto Palko on hyväksynyt CAR-T -hoitoja koskevat suositukset

Ihmisen soluja

”Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi 12.12.2019 kokouksessaan kahta CAR-T-hoitoa koskevat suositukset. Suositusten mukaan aksikabtageenisiloleuseeli- ja tisagenlekleuseeli-hoidot kuuluvat palveluvalikoimaan hyväkuntoisten aikuispotilaiden uusiutuneen tai hoitoresistentin diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman (DLBCL) hoidossa tiettyjen edellytysten täyttyessä.”

Palveluvalikoimaneuvosto Palkon tehtävänä on antaa suosituksia siitä, mitkä palvelut kuuluvat Suomessa terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Palkon syyskuussa julkaisemien CAR-T-suositusluonnosten mukaan kyseiset hoidot eivät olisi kuuluneet suomalaiseen palveluvalikoimaan. Suomen Syöpäpotilaat ry jätti lausunnon suositusluonnoksista Ota Kantaa -palvelussa. SSP toi lausunnossaan esille sen, että mikäli yliopistosairaaloilla ei ole Suomessa mahdollisuutta käyttää uusimpia ja tehokkaimpia hoitoja, on vaarana että sairaanhoitomme taso laskee pysyvästi. On tärkeä saada kotimaista kokemusta uusien menetelmien käytöstä, niiden vaikutuksista potilaiden elämänlaatuun ja niiden soveltuvuudesta suomalaisilla potilailla. Tämä tieto auttaa myös terveydenhuollon priorisointia suuntaamaan resursseja oikein. On myös kysyttävä potilailta, miten suuria riskejä he ovat valmiita hoitonsa suhteen ottamaan.

On hienoa viranomaistoimintaa, että Palko on valmis arvioimaan suositusluonnoksiaan sidosryhmiltä saamansa palautteen perusteella. CAR-T-hoidot ovat kalliita ja niiden kliiniseen käyttöön liittyy vielä epävarmuutta. CAR-T-hoitojen käyttöönoton edellytyksenä on se, että hoidon myyjä ja järjestäjä sopivat merkittävästä hinnanalennuksesta.

CAR-T -hoito on immunologista täsmähoitoa, jossa potilaalta kerätään omia T-valkosoluja, joita muokataan geneettisesti kimeerisellä antigeenireseptorilla (engl. chimeric antigen receptor = CAR) ja palautetaan potilaalle. Lisätietoja CAR-T-hoidoista löytyy mm. Duodecimin artikkeleista Syövän immunologinen täsmähoito geneettisesti muokatuilla T-soluilla ja CAR-T-soluhoito – mitä ja millä hinnalla?

Voit lukea Car-T-hoitoja koskevat suositukset kokonaisuudessaan Palkon sivuilta.