Siirry suoraan sisältöön

Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen ”Avelumabi uroteelikarsinooman ensilinjan hoidossa”

potilaan suonensisäinen infuusio kämmenessä

Palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi 1.9.2021 kokouksessaan avelumabia koskevan suosituksen uroteelikarsinooman ensilinjan hoidossa. ”Avelumabi kuuluu julkiseen palveluvalikoimaan paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen uroteelikarsinooman ensilinjan ylläpitohoidossa, kun tauti ei ole edennyt platinapohjaisen solunsalpaajahoidon jälkeen edellyttäen, että myyntiluvan haltija ja ostaja sopivat riittävästä hinnanalennuksesta. Palveluvalikoimaneuvoston mukaan avelumabi-hoito pidensi huonoennusteisen potilasryhmän kokonaiselossaoloaikaa keskimäärin seitsemällä kuukaudella, mutta hoito on kallis.”

Palveluvalikoimaneuvosto Palkon tehtävänä on antaa suosituksia siitä, mitkä palvelut kuuluvat Suomessa terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Uroteelikarsinooma on virtsateiden seinämää verhoavan sisäpinnan, välimuotoisen epiteelin, syöpä. Suomessa uroteelikarsinooman hoidosta ei ole kansallista hoitosuositusta. Euroopan urologiayhdistys (European Association of Urology, EAU) sekä Euroopan lääketieteellisen onkologian seura (European Society for Medical Oncology, ESMO) päivittivät hoitosuosituksensa vuonna 2020.

Suomen Syöpäpotilaat ry jätti elokuussa lausunnon suositusluonnoksesta Ota Kantaa -palvelussa. SSP toi lausunnossaan esille sen, että avelumabi ensilinjan ylläpitohoidossa tuo merkittävän lisän hoitovalikoimaan. Lääkevalmisteen on todettu pidentävän elossaoloaikaa 7 kuukaudella, mikä on sairauden luonne huomioiden merkittävä ja merkityksellinen aika potilaille ja läheisille. Vaikka haittavaikutuksia oli avelumabi-hoitoa saaneilla enemmän kuin vertailuryhmällä, hoidon vaikutus terveyteen liittyvään elämänlaatuun ei ollut huonompi kuin oireenmukaisella hoidolla. Uroteelikarsinooma on hyvin vakava ja huonoennusteinen sairaus.

On hienoa viranomaistoimintaa, että Palko on valmis arvioimaan suositusluonnoksiaan sidosryhmiltä saamansa palautteen perusteella. Suomen Syöpäpotilaat ry pitää myönteisenä asiana, että PALKO pyrkii perustelemaan päätöstensä taustaa läpinäkyvästi.

Avelumabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka on tarkoitettu käytettäväksi ensilinjan ylläpitohoitoon aikuispotilailla, joilla on paikallisesti edennyt tai etäpesäkkeinen uroteelikarsinooma, ja joilla tauti ei ole edennyt platinapohjaisen kemoterapian jälkeen. Avelumabia käytetään myös merkelinsolukarsinooman ja munuaissolukarsinooman hoidossa. Lääke annostellaan laskimoinfuusiona kahden viikon välein.” (Palkon suositus)

Lisätietoja avelumabi-hoidosta löytyy mm. maaliskuussa julkaistusta Fimean arviointiraportista.

Voit lukea avelumabi-hoitoa koskevan suosituksen kokonaisuudessaan Palkon sivuilta.

Kuva: Anna Shvets / CC0 Pexels