Siirry suoraan sisältöön

Palveluvalikoimaneuvostolta keuhko- ja rintasyöpää koskevat suositusluonnokset kommentoitaviksi

Erilaisia ihmisiä kommentoimassa, antamassa palautetta

Palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) julkaisi joulukuun lopussa kaksi syöpäpotilaita koskevaa suositusluonnosta.

PALKO hyväksyi alustavasti kokouksessaan 18.12.2018 suositusluonnoksen pertutsumabi-lääkkeen käyttämisestä HER2-positiivisen rintasyövän liitännäishoitona. Suositusluonnoksessa esitetään, ettei pertutsumabi kuuluisi tässä käyttöaiheessa terveydenhuollon palveluvalikoimaan.

Samaisessa kokouksessa hyväksyttiin alustavasti suositusluonnos atetsolitsumabin, nivolumabin ja pembrolitsumabin käytöstä ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa. Suositusluonnoksessa puolletaan kyseisten lääkeaineiden käyttöä, mutta tiukoin kriteerein.

Kumpaakin suositusluonnosta pääsee kommentoimaan otakantaa.fi -palvelussa 15.1.2019 (pertutsumabi) ja 17.1.2019 (atetsolitsumabi, nivolumabi, pembrolitsumabi) asti. Kommentointi on avoinna kaikille, myös potilaille ja heidän läheisilleen.

Suositusluonnoksiin pääsee tutustumaan alla olevien linkkien kautta.

Kommentoi suositusluonnoksia: Atetsolitsumabi, nivolumabi ja pembrolitsumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa

Kommentoi suositusluonnosta: Pertutsumabi varhaisvaiheen HER2-positiivisen rintasyövän liitännäishoidossa

Itse suositus, perustelumuistio sekä lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean arviointiraportti löytyvät kommentointisivulta kohdasta ”Näytä lisätiedot”.

Mikä PALKO?

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston tehtävänä on antaa suosituksia siitä, mitkä tutkimus-, hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat julkisin varoin rahoitettuun terveydenhuollon palveluvalikoimaan Suomessa. Suosituksia antaessaan neuvoston tulee ottaa huomioon eri alojen tutkimustieto ja muu näyttö sekä terveydenhuollon eettiset ja järjestämiseen liittyvät näkökohdat. Neuvosto toimii sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteydessä. (Palveluvalikoima.fi)