Siirry suoraan sisältöön

”Potilasraadeissa on poweria” – Kansallinen syöpäkeskus -seminaarissa pohdittiin potilaiden osallistamista

Suomen Syöpäpotilaat ry (SSP) osallistui Turun Logomossa 28.9. toista kertaa järjestettyyn Kansallinen syöpäkeskus -seminaariin. Seminaarin aiheena oli ”Mitä kansallinen syöpäkeskus tarkoittaa potilaalle?”.

kansallinen syöpäkeskus -symposium

Seminaarissa tuotiin esille sote-uudistuksen ja syövän hoidon keskittämisen tuomia muutoksia potilaalle. Syövän hoitoa tullaan vuoden 2018 aikana keskittämään suurempiin yksiköihin, ja valtakunnallinen syövän hoidon koordinointi toteutetaan Helsinkiin perustettavassa Kansallisessa syöpäkeskuksessa (FICAN).

Potilaalle hoitojen keskittäminen voi merkitä pidempää matkaa hoitopaikkaan, mutta toisaalta laadukkaampaa ja turvallisempaa hoitoa, kun hoitavalla yksiköllä on riittävästi kokemusta sekä moniammatillisen yhteistyön taustatuki. Myös ammattilaisten välisiä etäyhteyksiä ja tiimityötä pyritään kehittämään.

Hoidon keskittäminen on merkityksellistä erityisesti harvinaisempien syöpien kohdalla, joiden leikkaukset toteutetaan jatkossa enintään viidessä hoitoyksikössä Suomessa. Toisaalta hoitoja, kuten sädehoito ja lääkehoito järjestetään mahdollisuuksien mukaan edelleen lähellä potilaan kotia. Seminaarissa tuotiin esille myös oireenmukaisen hoidon tärkeys ja sen kehittäminen Suomessa.

kansallinen syöpäkeskus -symposium

Potilaiden äänen seminaarissa toivat esille TYKS:in kokemusasiantuntijat sekä SSP:n ja Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen aktiiviset jäsenet. Päivän aikana pohdittiin sitä, miten potilaita voi aidosti osallistaa terveydenhuollon kehittämisessä, ja miten koko hoitopolku voidaan järjestää mahdollisimman potilaslähtöiseksi. Olennaista on yksilöllinen kohtaaminen ja vuorovaikutus potilaan ja ammattilaisen välillä.

Rakenteellisella tasolla hyviä kokemuksia on muun muassa HUS:in ja TAYS:in potilasraadeista sekä TYKS:in kokemusasiantuntijoiden toiminnasta. Näitä hyviksi havaittuja menetelmiä pyritään edelleen kehittämään ja laajentamaan. Potilasraadin jäsenillä on tärkeä edelläkävijän rooli terveydenhuollon potilaslähtöisessä suunnittelussa. ”Potilasraadeissa on poweria!”, totesi HYKS Syöpäkeskuksen kehittämisjohtaja Tuula Helander, viitaten omiin kokemuksiinsa potilasraadin kanssa työskentelystä.

SSP on aloittamassa yhteistyötä TAYS:in syöpäkeskuksen potilasraadin kanssa vuoden 2018 aikana.

Tapahtumaan osallistuneen SSP:n hallituksen jäsenen ajatuksia potilaan osallisuudesta voit lukea blogista.