Siirry suoraan sisältöön

Eduskunnan syöpäverkoston puheenjohtajan Sari Sarkomaan haastattelu

Kansanedustaja Sari Sarkomaa

Suomen Syöpäpotilaat ry:n Mirjami Tran Minh tapasi eduskunnan syöpäverkoston puheenjohtajan Sari Sarkomaan keskiviikkona 11.4. syöpäverkoston tilaisuudessa. Tapaamisessa oli mukana myös kaksi Suomen Syöpäyhdistyksen työntekijää. Ajankohtaisen kehysriihen vuoksi muut kansanedustajat olivat kiireisiä, mutta Sarkomaan kanssa käytiin keskustelu syöpäpotilaiden mahdollisuudesta osallistua hoitoon liittyvään päätöksentekoon. Saimme lisäksi kuulla taustaa syöpäverkoston toiminnasta.

Sarkomaa on ollut syöpäverkoston puheenjohtajana kuluneen eduskuntakauden ajan. Syöpäverkostossa on jäseniä jokaisesta eduskuntaryhmästä, ja verkosto on avoin kaikille kiinnostuneille kansanedustajille. Verkosto järjestää tapahtumia ja asiantuntijaluentoja jäsenilleen sekä muille kansanedustajille, pyrkimyksenä tuoda esille syöpää sairastavien ja heidän läheistensä ääntä sekä ajankohtaista tietoa syövän hoidosta, ennaltaehkäisystä ja kuntoutuksesta. Toiminnan tavoitteena on turvata kansalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä tasokkaaseen, hyvään ja oikea-aikaiseen hoitoon. Sarkomaa korosti myös tutkimuksen merkitystä: on tärkeää, että syöpätutkimukseen panostetaan ja siihen myönnetään määrärahoja. Syöpäverkosto on toiminut aktiivisesti mm. Kansallisen Syöpäkeskuksen (FICAN) perustamisen puolestapuhujana.

Syövän hoitoon liittyvistä ajankohtaisista teemoista Sarkomaa nosti esille alkukesästä julkaistavan professori Heikki Ruskoahon raportin lääkekorvausjärjestelmän uudistuksesta. Sarkomaa toivoo, että raportin julkistaminen ja uudet linjaukset tuovat parannuksia potilaiden asemaan ja mahdollistava uusien, kalliiden syöpälääkkeiden yhdenvertaisen saatavuuden sekä avoimen keskustelun näihin liittyen. Sarkomaa toi esille myös Terveysalan kasvustrategian – strategialla on suuri merkitys kansantaloudelle, mutta hyödyn täytyy näkyä myös potilaille. Tavoitteena on, että Suomi on syövän hoidon mallimaa, jossa kansalaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet saada riittävän ajoissa hänelle parasta mahdollista hoitoa. Tällä hetkellä alueellisia eroja on erityisesti hoitoon pääsyssä ja diagnostiikassa. Sarkomaa toivoo, että sote-uudistus tuo tähän parannusta ja mahdollistaa viiveettömän hoitoon pääsyn potilaille asuinpaikasta riippumatta.

Sarkomaan näkemyksen mukaan tällä hetkellä terveydenhuollossa on käynnissä suuri ajattelutavan muutos, johon myös sote-uudistuksen valinnanvapaus liittyy. Palvelujen tulisi noudattaa ihminen keskiöön -periaatetta, kuunnellen ihmistä joka elää sairautensa kanssa ja kohtaamalla tämä kokonaisuutena, elämänlaatu ja yksilölliset tarpeet huomioiden. Tässä on Sarkomaan mukaan vielä paljon parannettavaa, mutta jo nyt esimerkiksi useissa sairaalassa toimivat hoidon koordinaattorit mahdollistavat potilaan kokonaisvaltaisemman huomioimisen ja ohjauksen.

Kuva: Sari Sarkomaan pressikuva