Siirry suoraan sisältöön

Selperkatinibista peruskorvaus 1.10.2022 alkaen korvausoikeudella 3072

erilainen erä lääketabletteja läpipainopakkauksissa keltaisella pinnalla

Selperkatinibista saa 1.10.2022 alkaen peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella 3072. Sitä ennen lääke ei ole ollut korvattava. Selperkatinibin peruskorvausoikeus voidaan myöntää pitkälle edennyttä RET-fuusiopositiivista ei-pienisoluista keuhkosyöpää tai kilpirauhassyöpää sairastaville aikuisille. Lisäksi korvausoikeus voidaan myöntää vähintään 12-vuotiaille pitkälle edennyttä RET-mutaatiopositiivista medullaarista kilpirauhassyöpää sairastaville. Lääkevalmisteen peruskorvausoikeus myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään monoterapiana

  • pitkälle edenneen RET-fuusiopositiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon aikuisille, jotka ovat saaneet aiemmin immunoterapiaa tai platinapohjaista solunsalpaajahoitoa, ja
  • pitkälle edenneen RET-fuusiopositiivisen kilpirauhassyövän hoitoon aikuisille, jotka ovat saaneet aiemmin sorafenibi- tai lenvatinibihoitoa, sekä
  • pitkälle edenneen RET-mutaatiopositiivisen medullaarisen kilpirauhassyövän hoitoon aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille nuorille, jotka ovat saaneet aiemmin kabotsantinibi- tai vandetanibihoitoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Suomen Syöpäpotilaat ry (SSP) lähetti Lääkkeiden hintalautakunnalle (Hila) selperkatinibin korvattavuutta puoltavan lausunnon elokuussa 2021. Otimme lausunnossa kantaa siihen, että lääkevalmiste on ainoa juuri RET-mutaatioon kohdistuva, myyntiluvallinen täsmälääke (ns. unmet medical need). Lääkkeen merkitys on tästä syystä erittäin suuri, vaikka potilasmäärä on suhteellisen pieni.

Suomessa valmistetta on toistaiseksi saanut vain muutama potilas erityisluvalla. Lausuntoa varten kerättiin kokemuksia keukosyöpäpotilasverkostosta. Ryhmän jäsenet kuvaavat kokemuksia ja ajatuksia lääkevalmisteesta seuraavasti:

…kyseessä on elämän pelastanut ja elämää ylläpitävä lääke. Selperkatinibin ansiosta potilas elää terveen ihmisen elämää 2 vuotta sen jälkeen, kun hänellä [on] todettu levinnyt keuhkosyöpä (…).

Kun tällä lääkkeellä ei ole vastaavia valmisteita olemassa. Ja meidän tapauksessa ’elämänlaadulla’ oli kaksi vaihtoehtoa: kuollut tai elossa. Eikä pelkästään elossa, vaan toimintakyky terveen veroinen selperkatinibilla. Ilman sitä olisi kuollut ennen joulua. Ja olisi ollut kovalla särkylääkityksellä sivuvaikutuksineen.

Elinajan lisäys ko. potilaan tapauksessa toisi myös yhteiskunnalle hyötyjä, kun potilas pystyy työllistämään yrityksessään työntekijöitä ja kasvattamaan yritystoimintaa stabiilimmaksi ja maksamaan valtiolle veroja yrityksensä kautta.

Potilaat kokevat, että valmisteen hyödyt ovat paljon merkittävämpiä kuin haitat. Potilasnäkökulmasta katsottuna elossa pysyminen hyväkuntoisena sekä työ- ja toimintakykyisenä on arvokasta. Muut hoidot eivät ole välttämättä tehonneet tai muiden lääkkeiden haittavaikutukset ovat olleet hyötyjä suuremmat, jolloin selperkatinibi on ainoa lääke, joka on vaikuttanut. Elämänlaatu on monilla huomattavasti parantunut. Osa potilaista on saanut vasta äskettäin tietää RET-fuusiostaan ja odottaa lääkkeen korvattavuutta viimeisenä hoitovaihtoehtona. Lisäksi tablettimuotoinen lääke mahdollistaa hoidon toteutumisen kotona.

SSP:n keuhkosyöpäverkostossa on tällä hetkellä 634 potilasta tai heidän läheistään.

Lisätietoa ajankohtaisesta uutisesta Kelan sivuilta sekä tarkemmin korvausoikeudesta 3072.

Kuva: Karolina Grabowska / CC0 Pexels (kuva ei liity selperkatinibiin)

Edit 30.9.2022: Lausunnon tekemisen jälkeen elokuussa 2021 on myös toinen lääkevalmiste RET-fuusiopositiivista pitkälle edennyttä ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville saanut korvattavuuden. Pralsetinibin peruskorvausoikeus voidaan myöntää monoterapiana 1.8.2022 alkaen. Lue lisää pralsetinibin korvausoikeudesta 3068 ja korvausoikeuden 3068 myöntämisen edellytyksistä.