Siirry suoraan sisältöön

SOSTE:n lausunto vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisestä

SOSTE, eli sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö on vastannut lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien vakuutuslääkärijärjestelmän uudistusta.  Hallituksen esitys koskee työtapaturma- ja ammattitautilakia, eräitä työeläkelakeja ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamista. Suomen Syöpäpotilaat ry on mukana lausunnossa ja puollamme sitä.

Lausunto ottaa kantaa muun muassa järjestöjen osaamisen hyödyntämiseen ja erikoislääkärien laajempaan käyttöön osana hakijan tilanteen arviointia. Alla on lainauksia lausunnosta:

 

Järjestöillä on tietoa ja osaamista erilaisista vammoista ja sairauksista, sekä niiden vaikutuksista ihmisten arkeen, työ- ja toimintakykyyn ja kuntoutukseen. Tätä osaamista tulisi hyödyntää  käsittelyprosesseissa samoin kuin kansallisten harvinaissairauksien
osaamiskeskusten ja eurooppalaisten harvinaissairauksien osaamisverkostojen asiantuntijoiden osaamista.

Osa käsiteltäväksi tulevista tilanteista on luonteeltaan sellaisia, että vain alan erikoislääkärin osaaminen tuo oikeutta hakijan tilanteen arvioinnille. Erilaiset neurologiset, kognitiiviset, fysiologiset sekä muut työ- ja toimintakykyyn vaikuttavat haittavaikutukset voivat ilmetä viiveellä jopa vuosien kuluttua sairastumisesta tai vammautumisesta. Haitta- ja myöhäisvaikutukset voivat tällöin olla vaikeasti kytkettävissä alkuperäiseen haitat aiheuttaneeseen sairauteen tai vammaan. Erikoislääkärin asiantuntemusta vaaditaan erityisesti syy- ja seurausketjujen sekä kuntoutustoimenpiteiden kartoittamisessa. SOSTE ehdottaa lakiin kirjattavaksi tapauskohtaisen mahdollisuuden erikoislääkärin käyttämiseen ja lain perusteluissa tämän avaamista.

Koko lausunnon pääset lukemaan täältä:  www.soste.fi/lausunto/vakuutuslaakarijarjestelma/

 

Kuva: Markus Spiske / Unsplash