Siirry suoraan sisältöön

Suomen Syöpäpotilaat ry huolissaan larotrektinibin korvattavuusoikeuden rajoittamisesta

Lääkekapselit

Suomen Syöpäpotilaat ry (SSP) on huolestuneena seurannut Kelan sosiaalilääketieteen neuvottelukunnan ja sen lääkejaoston ehdotusta larotrektinibin peruskorvausoikeuden (3034) rajoittamisesta sekä siitä käytyä keskustelua.

Asia on erityisen mielenkiinnon kohteena potilasjärjestöissä, koska kyseinen valmiste on ensimmäinen kudostyypistä riippumaton syöpälääke, jonka myyntilupa ja korvattavuus on määritelty ainoastaan kasvaimen geenimuunnoksen perusteella.

Erityistä huomiota ehdotuksessa herättää se, että lääkejaosto on määritellyt, että potilas voi saada korvattavuuden valmisteelle, jos hänen hoitava lääkärinsä on laatinut B-lausunnon yliopistollisen sairaalan syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Suomessa syöpäpotilaita hoidetaan yliopistosairaaloiden lisäksi myös keskussairaaloissa. Tämän vuoksi lääkejaoston ehdotus rikkoo potilaiden mahdollisuutta saada tasa-arvoista hoitoa asuinpaikasta riippumatta.

Suomen Syöpäpotilaat ehdottaa, että peruskorvausoikeuden edellytyksiin kirjattu kohta lausunnosta muutettaisiin muotoon ”peruskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä annetun ja/tai syöpätautien erikoislääkärin antaman B-lausunnon perusteella”. Näin kirjaus ei ottaisi tarpeettomasti kantaa siihen hoidetaanko potilasta keskus- vai yliopistosairaalassa.

Lääkejaoston alkuperäinen esitys voisi olla hyväksyttävä, jos kyseisestä hoidosta hyötyviä syöpäpotilaita hoidettaisiin Suomessa ainoastaan yliopistollisissa sairaaloissa ja syöpäpotilaat voisivat olla varmoja siitä, että mikäli he hyötyisivät kyseisestä hoidosta, heidät myös lähetetään hoidettaviksi yliopistosairaalaan. Tällöin myös hoitoketjujen tulisi olla julkisesti esillä potilaille ja NRTK-fuusiogeenin diagnostiikkaa pitäisi tehdä kaikissa yliopistollisissa sairaaloissa.

Vaikka korvattavuusoikeutta ei rajoitettaisikaan yliopistollisesta sairaalasta saatuun B-lausuntoon, voi ongelmaksi edelleen jäädä se, että kaikki NRTK-fuusiogeenin diagnostiikasta ja siihen olevasta hoidosta hyötyvät potilaat eivät pääse kyseisen hoidon piiriin. Asiaa ei pidä entisestään hankaloittaa Kelan tekemällä rajauksella.

 

Kuva: CC0 / Pixabay