Siirry suoraan sisältöön

Suomi jäämässä jälkeen Pohjoismaista syövän hoidossa: Tarvitaan kansallinen syöpästrategia, tutkimusrahoitusta, yksilöllistä lääkehoitoa ja laaturekisterit

eri mallisia ja värisiä lääketabletteja läpipainopakkauksissa

Huoli hoitoon pääsystä, hoidon laadusta ja seurannan viivästyksistä, hoitajapula sekä lisääntyneet epävarmuuden kokemukset syöpäpotilaana näkyvät yhteydenotoissa Suomen Syöpäpotilaat ry:ssä.

Syöpä ei ole yksi sairaus, vaan tällä hetkellä tunnetaan yli 200 erilaista syöpätyyppiä. Vuosittain Suomessa saa noin 34 000 ihmistä syöpädiagnoosin. Syöpä on merkittävä kansansairaus.

Tarvitaan panostuksia syövän tutkimukseen ja hoitoon, jotta saavutettuja hyviä syövän hoitotuloksia Suomessa voidaan ylläpitää. Joissakin syöpäpotilasryhmissä, kuten esimerkiksi keuhkosyövässä, hoidon tulokset ovat jo jääneet jälkeen muista Pohjoismaista. Syöpään sairastuneiden hoidon kokonaiskulut ovat kasvaneet varsin maltillisesti, vaikka potilaita on enemmän ja moderni, tehokas hoito on kasvattanut lääkekulujen osuutta kokonaisuudessa.

Syöpien pilkkoutuessa pienenevät potilasryhmät ja kustannukset kasvavat. Jos Suomessa ei oteta käyttöön moderneja lääkehoitoja potilaille, niin jäädään jälkeen hoitotuloksista. Potilaiden saaman hyödyn lisäksi tutkimustoiminta turvaa lääkäreiden ja koko hoitohenkilökunnan asiantuntemuksen pysymisen ajan tasalla – ja tuo myös säästöjä erikoissairaanhoitoon. Suomessa ei seurata sairaanhoidon vaikuttavuutta. Sairastuneelle vaikuttavuus tarkoittaa hoitoa, joka pidentää elämää ja ylläpitää elämänlaatua. Tällä hetkellä sairaanhoidon rakenteet ja rahoitusjärjestelmät eivät tue parasta mahdollista hoitoa.

Tarvitaan pikaisia toimenpiteitä: lääkehoito tulisi nähdä investointina, eikä pelkästään kulueränä. Yhä useammin hoidot pitävät yksilön toiminta- ja työkykyisenä. Suomi tarvitsee syöpästrategian ja syöpien laaturekisterit. Kliiniseen tutkimukseen panostaminen pelastaa elämää ja tuo säästöjä erikoissairaanhoitoon, tutkimuksen edellytykset tulee turvata. Leikkaukset yliopistosairaaloiden toimintaan eivät edistä laadukasta tutkimusta. Nykytilanteessa haasteena on lääkekorvattavuuksien kaksikanavainen järjestelmä. Lääkekorvausjärjestelmää tulee kehittää ja tulevilla hyvinvointialueilla tulee välttää tiedon ja kehittämisen liiallista alueellista siiloutumista. Keskitetty ohjaus, joka ei ole säästölähtöistä, on syöpään sairastuneiden etuna.

Lisätietoa:
Minna Anttonen, toiminnanjohtaja
Puh. 044 322 8964
E-mail: minna.anttonen@syopapotilaat.fi

Mediayhteydet ja haastattelupyynnöt (ml. kokemusasiantuntijat):
Emma Andersson, edunvalvonnan erityisasiantuntija
Puh. 045 104 5836
E-mail: emma.andersson@syopapotilaat.fi


Kuva: CC0 Pexels