Siirry suoraan sisältöön

Tarjouspyyntö 2: Graafisen ja visuaalisen ilmeen toteutus työelämähankkeelle

Tarjouskilpailu on päättynyt. Kiitos kaikille tarjouksen jättäneille!

Suomen Syöpäpotilaat ry hakee kumppania www-sivustoon liittyvien verkkopalvelujen graafisen ilmeen toteuttamiseen sekä samalla hankkeen muun graafisen ja visuaalisen aineiston tuottamiseen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat syöpään sairastuneet työikäiset, heidän läheisensä sekä terveydenhuollon ja työllisyyskysymysten ammattilaiset.

Hankinnan tavoitteena on tukea www-sivuston teknistä toteutusta graafisen ja visuaalisen ilmeen kautta sekä tuottaa hankkeen käyttöön graafista materiaalia. Tarjoaja varaa oikeuden täsmentää hankinnan kohdetta, teknisiä määrittelyjä ja hankittavia toiminnallisuuksia osana hankintaprosessia.

Tarkemmat tiedot tarjouspyynnöstä sekä hinnoitteluliite alla. 

Tarjoukseen tulee sisällyttää:

  • Tarjoajan esittely ja kuvaus erityisosaamisesta.
  • Tarjoajan kokemus vastaavien projektien toteuttamisesta ja niihin liittyvät kolme referenssiä, joista kustakin käy ilmi asiakas ja asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot, toteutuksen ajankohta, mahdollinen verkkopalvelun osoite, toimittajan osuus toteutuksessa sekä henkilötyömäärä ja/tai projektin arvo.
  • Selvitys toimeksiannon toteuttamiseen osoitettavista henkilöresursseista ja projektiorganisaatiosta: avainhenkilöt, heidän lukumääränsä sekä työkokemuksensa ja osaamisensa.
  • Alustava projektisuunnitelma, jossa kuvataan graafisen toteutuksen ja visuaalisen ilmeen toteutusaikataulu.
  • HUOM! Editoitu 5.2.2018 (kohta 7 liitteessä) -> Visuaaliseen ilmeeseen kuuluvat muun muassa työelämähankkeen uusi logo, graafiset elementit (www-sivusto ja sosiaalisen median elementit), kuva- ja värimaailma, typografia ja graafinen ohjeistus. Tarjouksen mukaan tulee liittää tarjoajan laatima visuaalinen esimerkkiehdotus (pdf-muodossa, ei tarvitse olla useampia) logosta. Ehdotuksen ei tarvitse olla lopullinen versio aineistosta, vaan vedos tarjoajan näkemyksistä ja ideoista.
  • Selvitys mahdollisista alihankkijoista ja näiden pätevyydestä ja ansioista.
  • Hintalomake täytettynä, ks. liite.

Tarjouksen jättäminen

Tarjous jätetään 14.2.2018 klo 16.00 mennessä. Sen voi lähettää sähköpostitse osoitteella emma.andersson(at)syopapotilaat.fi. Otsikoi viesti seuraavasti: “Tarjous: visuaalinen ilme”. Tarjousajan päättymisen jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon.

Lisätiedustelut

Tarjouspyyntöä koskevat lisätiedustelut lähetetään sähköpostitse 7.2.2018 mennessä osoitteeseen emma.andersson(at)syopapotilaat.fi. Kaikille lisätietoja pyytäneille toimitetaan vastaukset esitettyihin kysymyksiin kootusti sähköpostilla. Tämän jälkeen emme sitoudu vastaamaan kysymyksiin.

Liitteet

Kuva toteutettu Canvalla