Siirry suoraan sisältöön

Tsanubrutinibista erityiskorvaus 1.3.2024 alkaen korvausoikeudella 1542

vaaleita ja keltaisia tabletteja ja kapseleita valkoisella pinnalla

Tsanubrutinibista saa 1.3.2024 alkaen erityiskorvauksen (100 %) korvausoikeudella 1542. Sitä ennen lääke on peruskorvattava (40 %) korvausoikeudella 3086.

Tsanubrutinibin erityiskorvausoikeus voidaan myöntää monoterapiana kroonista lymfaattista leukemiaa ja Waldenströmin makroglobulinemiaa sairastaville aikuisille.

Kela myöntää oma-aloitteisesti erityiskorvausoikeuden 1542 niille asiakkaille, joilla on peruskorvausoikeus 3086.

”Tsanubrutinibi on rajoitetusti erityiskorvattavaa hematologisten syöpäsairauksien hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon veritauteja hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella monoterapiana

  • kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon aikuisille
    • jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa.
    • ensilinjan hoitona, kun potilaalla on 17p-deleetio, TP53-mutaatio tai mutatoitumaton IGHV-geeni.
  • Waldenströmin makroglobulinemian hoitoon aikuisille
    • jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.” (Lähde: Kela, ks. linkit alla)

Suomen Syöpäpotilaat ry puolsi tsanubrutinibin erityiskorvattavuutta lausunnossa lokakuussa 2023. Lausunnossa otettiin mm. kantaa siihen, että on tärkeää saada potilaiden käyttöön kohdennettuja hoitomuotoja ja kerätä niistä käyttökokemuksia. Lisäksi on olennaista huomioida potilaiden tasa-arvo ja tunnistaa myös pienten potilasryhmien tarve saada sopivaa lääkehoitoa ja viettää merkityksellistä elämää sairaudesta huolimatta.

SSP:n KLL-verkostossa on tällä hetkellä 459 ja Waldenström-verkostossa 150 potilasta tai heidän läheistään.

Lisätietoa ajankohtaisesta Kelan uutisesta sekä tarkemmin korvausoikeudesta 1542.

Kuva: ready made / CC0 Pexels (kuva ei liity tsanubrutinibi-lääkevalmisteeseen)