Siirry suoraan sisältöön

Uutisia maailmalta: Työssäkäyvien syöpään sairastuneiden määrä noussut 10 % Isossa-Britanniassa

CC0 Pixabay

Esittelyssä tuore uutinen Isosta-Britanniasta, aiheena työnantajien lakivelvoite ja Macmillan Cancer Supportin ohjelmat ja kampanja. 

Liian moni syöpäpotilas on epätietoinen työnantajien lakivelvoitteista Isossa-Britanniassa, todetaan 27.3.2018 julkaistussa uutisessa.

 • Uuden arvion mukaan työssäkäyvien syöpään sairastuneiden määrä on noussut 10 %
 • 53 % niistä, jotka olivat diagnoosin saatuaan työssä, eivät tienneet työnantajan velvollisuudesta tehdä tarvittaessa kohtuullisia mukautuksia työnkuvaan tai työn toteuttamiseen
 • Macmillan Cancer Support kehottaa työnantajia olemaan valmiita tukemaan syöpään sairastuneita työntekijöitään

Vuonna 2015 Isossa-Britanniassa oli n. 80.000 enemmän syöpään sairastunutta 16–65-vuotiasta verrattuna vuoteen 2010. Kokonaisarvio syöpään sairastuneissa koko maassa on 890.000. Työssäkäyvien osuus diagnoosin saaneiden määrästä on 1/3 (36 %).

Yougov Plc:n vuonna 2016 teettämään kyselyyn osallistui 1009 aikuista syöpädiagnoosin saanutta, jotka olivat diagnoosin aikaan työllistettyinä.

Kyselyyn osallistuneilta kysyttiin seuraavaa: “Tiesitkö että työnantajilla on laillinen velvoite tehdä kohtuullisia mukautustoimia työntekijän sairastuttua syöpään” ja vastaajien piti valita yksi kahdesta vaihtoehdosta:

 1. Kyllä, olin tietoinen työnantajan velvollisuudesta tehdä kohtuullisia mukautuksia (47 %)
 2. En ollut tietoinen työnantajan velvollisuudesta tehdä kohtuullisia mukautuksia (53 %)

Niiltä syöpään sairastuneilta, jotka olivat työssä diagnoosin saatuaan ja jotka palasivat töihin diagnoosin jälkeen, kysyttiin olivatko he kokeneet mitään seuraavista:

 • Työnantajat eivät tehneet kohtuullisia mukautuksia työn tekemisen helpottamiseksi (esim. uupumuksesta johtuen)
 • Koki vaikeaksi tai ei ollut mahdollista ottaa vapaata töistä käydäkseen lääkärissä tai terveydenhuollon palveluissa; oli saanut uhkauksen tai varsinaisen varoituksen poissaolosta sairauden takia
 • Koki työnantajan tai työkavereiden kohtelevan epäreilusti (esim. sai epäreiluja työmääriä hoidettavaksi)
 • Työnantaja vihjaili tai ehdotti olevan parasta olla jatkamatta töissä
 • Koki tulleensa sivuutetuksi ylennyksissä suhteessa johonkin toiseen, jolla oli vähemmän kokemusta tai osaamista hoitaa tehtävää
 • Oli saanut epäsuotuisan arvion tai suoritusarvion kehityskeskusteluissa syövän takia
 • Koki kiusaamista tai häirintää syövästä johtuvasta syystä
 • Koki vaikeaksi neuvotella töihin paluusta
 • Työnantaja keskeytti oikeuden sairauskorvauksen
 • Joutui alemman palkkatason työtehtävään tai vähemmän vaativaan työhön ilman sopimusta
 • Koki painetta vähentää työtunteja
 • Muut syyt

Niistä 836 henkilöstä, jotka olivat palanneet töihin, 18 % oli kokenut yhden tai useamman yllä mainituista kohdista.

Macmillan Cancer Supportilla on paraikaa käynnissä kampanja “Syöpä ei ole reilu, mutta työnantajasi täytyy olla” (”Cancer isn’t fair but your boss has to be”), jolla pyritään lisäämään tietoa syöpään sairastuneiden oikeuksista työpaikoilla.

Cheshirestä kotoisin oleva Anthony Lloyd Weston (56) sai 2014 AML-diagnoosin ja hän kokee kohdanneensa syrjintää syövän takia.

“Kerroin syöpädiagnoosistani, koska halusin olla avoin tuesta jota kaipasin. Pian kävi kuitenkin ilmi, että yritys ei ollut kiinnostunut minun tukemisesta.”

“Alustavasti sovimme että voisin tehdä töitä kotoa vähintään kahtena päivänä viikossa helpottamaan palautumista. Käytännössä tämä tehtiin vaikeaksi toteuttaa. Usein tärkeät kokoukset oli ajoitettu etätyöpäiville tai minun täytyi olla pääkonttorilla tapaamassa asiakkaita. Se oli raskasta.”

“Muutamaa kuukautta myöhemmin, kun oli vapaapäivä syöpähoitojen takia, minulle kerrottiin yrityksen rakennemuutoksista ja että minun rooliani ei enää tarvittu. Olin pöyristynyt.”

Ohjelmapäällikkö Liz Egan Macmillan Cancer Supportin “Töissä syövästä huolimatta” -ohjelmasta kertoo:

“Syöpäselviytyjien merkittävä määrän nousu kertoo siitä, että yhä useampi ihminen joutuu tasapainoilemaan syövän, työn ja taloudellisten sitoumusten viidakossa.”

#Töissä käymisen merkitys on tärkeä suurimmalle osalle ihmisistä, työskentely auttaa ylläpitämään normaaliuden tunnetta, joka on olennaista henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta syöpään sairastuneelle. Työnantajien tulee olla tietoisia ja huolehtia lakivelvoitteista (Equality Act), jotta prosessit ovat paikallaan työntekijöiden tukena.”

“Olemme tietoisia että työnantajat eivät voi kohdata haastetta yksin, vaan hallituksen on myös huomioitava syöpään sairastuneiden tarpeet terveyttä ja työtä koskevissa toimintaperiaatteissa ja linjauksissa.”

Macmillan at Work -ohjelma on suunnattu erityisesti esimiehille ja HR-asiantuntijoille, jotta he voivat parhaansa mukaan ja turvallisin mielin oikeilla keinoin tukea syöpään sairastuneita työntekijöitä. Työnantajien käytössä on laaja valikoima aineistoja, mukaan lukien Macmillan Essential Work and Cancer Toolkit -paketti. Työnantajat voivat myös saada räätälöityä koulutusta.

Työolosuhteiden järjestelytuki Suomessa

Suomessa työnantaja voi hakea työolosuhteiden järjestelytukea TE-palveluista, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää

 • uusia työvälineitä tai kalusteita
 • muutostöitä työpaikalla
 • apua työssä toiselta työntekijältä.

Työvälineiden hankintaan tai työpaikan muutostöihin tukea voi saada enintään 4 000 euroa henkilöä kohden. Sitä on haettava kuukauden kuluessa, kun työtarvikkeet on hankittu tai muutostyöt tehty. Tukea voi saada tarvittaessa myös ennakkoon. (…)

Palkattava työntekijä voi vammansa tai sairautensa takia tarvita myös apua työtehtävissä. Työhönvalmentaja voi auttaa avun tarpeen arvioinnissa.

Korvausta toisen työntekijän antamasta avusta voi saada enintään 20 työtunnille kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan. Tukea maksetaan kuukausittain jälkikäteen 20 euroa tunnilta toteutuneiden työtuntien perusteella. Maksatushakemus toisen työntekijän antamasta avusta on toimitettava TE-toimistoon kahden kuukauden kuluessa siitä, kun maksatusjakso on päättynyt.” (TE-palvelut 2018)

Millaisia haasteita tai ongelmia olet kohdannut työpaikallasi? Ovatko yllä mainitut asiat tuttuja?