Siirry suoraan sisältöön

Uudet ja tehokkaat syöpähoidot haaste lääkkeiden korvausjärjestelmälle koko Euroopassa

Sundar Jagannath

Professori, tutkija Sundar Jagannath Helsingissä 27.4.2018.

 

Euroopan syöpäpotilaiden keskusjärjestön ECPC:n puheenjohtaja Francesco De Lorenzo kuuluttaa uudenlaisten rahoitusmallien tarvetta, jotta kaikki potilaat pääsevät hyötymään uusien syöpähoitojen kehityksestä. Hän viittaa erityisesti CAR-T hoitoihin ja painottaa, että ne tarjoavat aivan uuden mahdollisuuden hoitaa erityisesti hematologisia syöpiä. (PoliticoPRO 2.7.2018).

Euroopan lääkeviraston ihmislääkekomitea CHMP on vastikään antanut puoltava lausunnon Euroopan unionille Kymriah (tisagenlecleucel) and Yescarta (axicabtagene ciloleucel) -nimisten CAR-T -hoitojen käytöstä lasten ja nuorten akuutin lymfaattisen leukemian, aikuisten diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman (DLBCL) ja primaarisen mediastinaalisen B-solulymfooman (PMBCL) hoidossa, mikäli aikaisemmat hoidot eivät ole tehonneet. Seuraava askel on Euroopan komission hyväksyntä, jonka jälkeen hoidolla on myyntilupa kaikissa EU-maissa. Tarkempaa tietoa päätöksestä löytyy EMA:n sivuilta.

CAR-T-solut ovat muokattuja T-soluja, jotka ovat aktivoitu tuhoamaan syöpäsoluja. Suomessa CAR-T soluhoitoihin on ottanut kantaa muun muassa osastonylilääkäri, dosentti Sirkku Jyrkkiö. Lääkärilehdessä 4/2018 Jyrkkiö toteaa, että ”CAR-T-soluhoitojen teho näyttää lupaavalta. On erittäin harvinaista, että nykyhoitoihin reagoimattomassa syöpäsairaudessa saadaan puolelle potilaista täydellinen hoitovaste, joka säilyy yli kahden vuoden seurannan ajan. (…) Hinta on erittäin korkea, hoidon toteuttaminen vaativaa ja haitat ovat merkittäviä. Hoitotulokset ovat kuitenkin niin hyviä, että näitä haasteita pyritään ilman muuta voittamaan”.

Syöpähoitojen rahoitushaaste ei rajoitu vain CAR-T hoitoihin. Erityisesti tablettimuotoiset syöpälääkkeet muodostavat Suomessa haasteen korvausjärjestelmälle. Hallituksen selvitysmiehen, professori Ruskoahon raportti toteaakin, että yksilöllistetty lääketiede edellyttää sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ohella lääkekorvausjärjestelmän kehittämistä ja sen joustavuuden lisäämistä.

Professori, myeloomatutkija Sundar Jagannath Mt. Sinain sairaalasta Yhdysvalloista piti esitelmän CAR-T -hoidoista Suomen Syöpäpotilaat ry:n tilaisuudessa huhtikuun lopulla (kuvassa). CAR-T -soluterapian käyttöä tutkitaan parhaillaan myös myelooman hoidossa. Suomessa CAR-T -hoitoja tutkii muun muassa tutkijaprofessori Satu Mustjoen tutkimusryhmä.