Siirry suoraan sisältöön

Uusi opinnäytetyö julkaistu – työelämässä kroonisen syövän kanssa

nainen käyttää hopeista läppäriä pöydällä

Suomen Syöpäpotilaat ry on useamman vuoden ajan tehnyt yhteistyötä ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevien kanssa. Toimeksiantona on syntynyt opinnäytetöitä ja pro gradu -tutkielma.

Huhtikuussa 2022 ilmestyi viimeisin yhteistyön tulos – Piritta Kupari-Lindroosin opinnäytetyö aiheesta ”Työelämässä kroonisen tai levinneen syövän kanssa: syöpään sairastuneen työhön paluun mahdollistavat tekijät”. Opinnäytetyö valmistui osana yhteisöpedagogian ylempää AMK-tutkintoa Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (Humak).

Kupari-Lindroosin opinnäytetyössä tarkasteltiin krooniseen tai levinneeseen syöpään sairastuneen työelämään paluuta ja sen mahdollistavia tekijöitä erityisesti yksilön näkökulmasta. Työn tavoitteena oli kuvata millaista tukea sairastunut on saanut työhön paluun yhteydessä ja millaista tukea he kokevat tarvitsevansa.

Tutkimusaihe ja tähän liittyvä aineisto on koottu tekemälläni kyselyllä. Kysely julkaistiin Suomen Syöpäpotilaat ry:n kautta heidän kroonista syöpää sairastavien syöpäkohtaisissa ja temaattisissa potilasverkostoissa marras-joulukuussa 2021. Kyselyyn vastasi kroonista syöpää sairastavat henkilöt (N=63). Kyselyssä tuotettiin sekä määrällistä että laadullista tietoa. ~Piritta Kupari-Lindroos

Tutustu tarkemmin alla olevan linkin kautta työn tuloksiin ja havaintoihin.

Lämmin kiitos Pirittalle erinomaisen työn valmistumisesta ja mukavasta yhteistyöstä. Saamme Piritalta myös opinnäytetyön tuloksia käsittelevän blogikirjoituksen lähiaikoina. Kirjoituksen pohjalta laaditaan tietoa Syopajatyo.fi-sivuston Sairastuneelle-osioon tukemaan kroonisen tai levinneen syövän kanssa työelämään paluuta. Jää siis kuulolle!

Toimeksiantona tehtyjä opinnäytetöitä ja pro gradu -tutkielmia

Yleiset teemat

Työelämäaiheiset

Tällä hetkellä toimeksiantona on myös tekeillä pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa työelämäteemasta.

Syopajatyo.fi-sivustolle on kerätty myös muita syöpäaiheisia opinnäytetöitä, graduja sekä väitöskirjoja.


Kuva: Marek Levak / CC0 Pexels