Siirry suoraan sisältöön

Uusia syöpälääkkeitä keuhkosyöpä- ja myeloomapotilaiden käyttöön

Lääkkeitä, pillereitä

Kaksi uutta suun kautta otettavaa syöpälääkettä tulee Kelan korvausjärjestelmän piiriin elo-syyskuussa 2018.

Keuhkosyöpälääke kritsotinibin korvattavuus laajenee ROS1-positiivisen sekä aiemmin hoitamattoman ALK-positiivisen edenneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon 1.9.2018 alkaen (Kelan tiedote 28.8.2018).

Kritsotinibi on ollut korvattava vuodesta 2014 lähtien aiemmin hoidetun ALK-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa, mutta ei ensilinjan hoitona tai ROS1-positiivisen syövän hoidossa. Tämä on Suomen Syöpäpotilaat ry:n ja keuhkosyöpäpotilaiden näkemyksen mukaan ollut räikeä epäkohta korvattavuusjärjestelmässä potilaiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta.

Suomen Syöpäpotilaat kirjoitti huhtikuussa 2018 järjestön keuhkosyöpäpotilasverkoston kanssa Lääkkeiden hintalautakunnalle, Hilalle lausunnon, jossa perusteli korvattavuuden laajentamista koskemaan myös ROS1-positiivisen keuhkosyövän hoitoa.

Multippelin myelooman hoidossa käytetty pomalidomidi on tullut rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.8.2018 alkaen uusiutuneen tai hoitoon huonosti reagoivan multippelin myelooman hoitoon yhdessä deksametasonin kanssa. Pomalidomidi on korvattava potilaille, jotka ovat saaneet vähintään kahta aiempaa hoitoa. Korvattavuuden tarkemmat ehdot on julkaistu Kelan sivuilla 3.7.2018.

Suomen Syöpäpotilaat ry teki Lääkkeiden hintalautakunnalle pomalidomidin korvattavuutta puoltavan lausunnon helmikuussa 2018.

 

Kuva: CC0 Creative Commons, Pixabay