Siirry suoraan sisältöön

Muutoksia lääkkeiden korvattavuudessa: uusia syöpälääkkeitä potilaiden käyttöön

Vaaleankeltaisia pillereitä purkissa ja pöydällä

Lääkkeiden hintalautakunta on keväällä 2019 hyväksynyt uuden suun kautta otettavan syöpälääkkeen niraparibin peruskorvattavuuden ja laajentanut kabotsantinibin korvattavuutta.

Munuaissyövän hoidossa käytetyn kabotsantibin erityiskorvattavuus laajenee 1.6.2019 alkaen myös ensilinjan hoitoon potilaille, joiden ennuste on kohtalainen tai huono. Tiedote asiasta löytyy Kelan verkkosivuilta.

Suomen Syöpäpotilaat ry ja järjestön Munuais- ja virtsarakkosyöpäpotilaiden verkosto kirjoittivat lokakuussa 2018 lausunnon Lääkkeiden hintalautakunnalle Hilalle, jossa perusteltiin korvattavuuden myöntämistä kabotsantinibia sisältävälle lääkevalmisteelle munuaissyövän ensilinjan hoidossa.

BRCA-positiivisen syövän hoidossa käytetty niraparibi on tullut rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.4.2019 alkaen aikuispotilaille, joilla on ”platinaherkkä korkean pahanlaatuisuusasteen seroosi epiteliaalinen munasarjasyöpä, munanjohtimen syöpä tai primaari vatsakalvon syöpä”. Korvattavuuden tarkemmat ehdot on julkaistu Kelan sivuilla.

Molemmat valmisteet hyväksyttiin Hintalautakunnassa korvattavaksi niin sanotun ehdollisen korvattavuuden mallilla. Ehdollinen korvattavuus on tullut Suomessa kokeilukäyttöön vuoden 2017 alusta alkaen.

Sairausvakuutuslain mukaan ”Hintalautakunta voi tehdä korvattavuus- ja tukkuhintapäätöksen ehdollisena edellyttäen, että uudelle lääkehoidolle on osoitettu erityinen lääketieteellinen tarve ja hoitokustannuksiin, kyseisen lääkevalmisteen hoidolliseen arvoon, kustannusvaikuttavuuteen tai muihin vastaaviin lääkevalmisteen korvattavuuteen tai tukkuhinnan kohtuullisuuden arviointiin vaikuttaviin tekijöihin liittyy merkittävää epävarmuutta.”

Suomen Syöpäpotilaat ry kannattaa ehdollisen korvattavuuden jatkamista myös vuoden 2019 jälkeen. Ehdollista korvattavuutta on esitelty muun muassa professori Heikki Ruskoahon raportissa Lääkekorvausjärjestelmän kehittäminen (2018).

 

Kuva: HeungSoon, CC0, Pixabay