Siirry suoraan sisältöön

Vaikuttava kuntoutus säästää rahaa – Kuntoutustoimijoiden verkosto: Suomeen tarvitaan kuntoutustakuu

Kuntoutusviikon Facebook-kuva

Kuntoutukseen tulee panostaa, sillä hyvin suunniteltu ja toteutettu kuntoutus säästää tulevaisuuden menoja. Vaikuttava kuntoutus vahvistaa ihmisten osallisuutta, terveyttä, arjessa pärjäämistä ja työ- ja toimintakykyä sekä nostaa työllisyysastetta. Kuntoutuksella on myös keskeinen merkitys parantumattomasti sairaan ja pysyvästi vammautuneen elämänlaadulle. Siksi Suomeen tarvitaan kuntoutustakuu, ehdottaa yli 100 kuntoutustoimijan verkosto.

Vaikuttava kuntoutus alkaa ajoissa, on määrältään sopiva asiakkaan tarpeisiin ja perustuu asiakkaalle merkityksellisiin tavoitteisiin. Tällä hetkellä palvelujärjestelmä ei takaa kaikille kuntoutujille mahdollisuutta päästä kuntoutukseen ajoissa tai saada riittävästi palveluita tarpeeseen nähden.

Siksi Suomeen tarvitaan kuntoutustakuu, joka takaa pääsyn kuntoutukseen tietyssä määräajassa, ja edistää vaikuttavaa kuntoutusta. Asiakkaalle sopivimman palvelukokonaisuuden mahdollistaa yhteistyö sote-palveluiden, kuntien, Kelan, järjestöjen ja kuntoutusyritysten välillä.

”Moni meistä pystyy jossain elämän vaiheessa parantamaan kuntoutuksen avulla omaa elämänlaatua ja toimintakykyä tai ehkäisemään vakavampia ongelmia. Samalla kuntoutus on yhteiskunnan näkökulmasta taloudellisesti järkevä sijoitus. Kuntoutustakuu tarvitaan varmistamaan mahdollisimman suuri hyöty niin kuntoutusta tarvitsevalle kuin yhteiskunnallekin.” vetoaa KUVEn puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Anssi Kemppi Eläkeliitosta.

Vaikuttava ja oikea-aikainen kuntoutus säästää rahaa

Vaikuttava kuntoutus lisää toimintakykyä ja osallisuutta sekä vähentää muiden palvelujen ja etuuksien, kuten asumis- ja hoivapalveluiden tai toimeentulotuen tarvetta. Työkyvyn tai arjen itsenäisyyden menettäminen on paitsi merkittävä henkilökohtainen kriisi myös huomattava kustannus yhteiskunnalle. Oikea-aikaisella kuntoutuksella voidaan tehokkaasti ehkäistä näitä inhimillisiä ja taloudellisia menetyksiä. Kuntoutusverkoston ehdottaman kuntoutustakuun ydin on, että ihminen saa mahdollisimman ripeästi tarvitsemaansa palvelua.

Kuntoutus on vaikuttavaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi masennuksen tai ahdistuksen tehokas hoito tuottaa 2,3–3 kertaisena takaisin siihen sijoitetun summan. Samoin säästää ikääntyneiden arkikuntoutus, jonka on havaittu lisäävän laatupainotettuja elinvuosia paremmin kuin tavanomainen kotihoito ja kuntoutus. Kuntoutuksella voidaan myös tukea iäkkään osallisuutta ja ehkäistä hoivan tarvetta. Kustannuksiin nähden suurin säästö saadaan työkyvyttömyyseläkkeen ehkäisemisestä.

”Työkyvyttömyyseläke aiheuttaa noin 50 000 euron vuosittaiset kustannukset. Eli vaikka fysioterapiaa tarvittaisiin kokonaisen vuoden verran viikoittain, maksaisi se silti alle 4000 euroa. Jos tällä pidetään henkilö kiinni työelämässä, vuosittainen nettosäästö on noin 46 000 euroa henkilöä kohden. Yhden eläkkeen ehkäisemisellä maksaa siis 12 vastaavaa kuntoutusjaksoa. Ei tarvitse ”onnistua” kuin joka kymmenennen kohdalla, ja siltikin kuntoutukseen kannattaa investoida.” korostaa KUVEn varapuheenjohtaja, johtaja Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä.

Kuntoutuminen on yksilöllinen prosessi, joka kestää toisilla läpi elämän ja toisilla vain lyhyen aikaa. Tuloksellisen kuntoutumisen varmistamiseksi on tärkeää, että hyvinvointialueet liittävät järjestöjen kuntoutuspalvelut ja tuen osaksi kuntoutuksen kokonaisuutta heti toimintansa alusta lähtien.

Kuntoutusviikko nostaa esille kuntoutuksen merkityksen

Sekä päättäjien, palveluohjaajien, terveydenhuollon ammattilaisten että asiakkaiden täytyy saada tietoa kuntoutuksen hyödyistä ja erilaisista kuntoutusvaihtoehdoista. Nopea kuntoutukseen pääsy on avainasemassa.

Kuntoutussäätiön ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n koordinoiman Kuntoutusverkoston (KUVE) toimijat nostavat esille kuntoutustakuun tarpeen ja tarjoavat tietoa kuntoutuksen merkityksestä. Kuntoutusviikolla 30.5.–3.6.2022 jaamme tutkittua tietoa kuntoutuksesta joka päivä sosiaalisessa mediassa. Voit osallistua Kuntoutusviikon ajan keskusteluun sosiaalisessa mediassa, omissa verkostoissasi tai Kuntoutussäätiön järjestämillä Kuntoutuspäivillä 2.–3.6. Edunvalvonnan erityisasiantuntija Emma Andersson pitää Kuntoutuspäivien työryhmässä 6 puheenvuoron teemasta ”Hyvänlaatuisen työn ihannemalli ja tuen keinot työnantajalle”.

Jaa omia kuntoutukseen liittyviä kehitysideoitasi, huomioitasi, kokemuksiasi tai toiveitasi. Keskusteluun voi osallistua kuka tahansa, sillä jokaisen äänellä on merkitystä! Seuraa keskustelua somessa tunnisteilla #kuntoutusviikko ja #kuntoutus.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Anssi Kemppi, Kuntoutusverkosto (KUVE), anssi.kemppi@elakeliitto.fi, puh. 040 7257 143
Varapuheenjohtaja Riikka Shemeikka, Kuntoutusverkosto (KUVE) riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi, puh. 044 781 3102


KUVE on SOSTEn ja Kuntoutussäätiön vaikuttajaverkosto, joka toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi. Verkostoon kuuluu yli 100 järjestöä ja muuta kuntoutuksen toimijaa. Myös Suomen Syöpäpotilaat ry on ollut mukana verkostossa vuodesta 2020 lähtien.