Siirry suoraan sisältöön

Venetoklaksista erityiskorvaus 1.6.2022 alkaen myös yhdessä obinututsumabin kanssa

farmaseutti ottaa hyllystä lääkepakkausta

Venetoklaksista saa 1.6.2022 alkaen erityiskorvauksen myös yhdessä obinututsumabin kanssa korvausoikeudella 1518.

Venetoklaksin erityiskorvausoikeus voidaan myöntää 1.6.2022 alkaen kroonista lymfaattista leukemiaa sairastaville aikuisille myös yhdessä obinututsumabin kanssa. Sitä ennen korvausoikeus voidaan myöntää monoterapiana tai yhdessä rituksimabin kanssa.

Erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon aikuisille:

 • monoterapiana hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi, kun
  • potilaalla on 17p-deleetio tai TP53-mutaatio ja B-solureseptorireitin estäjähoito (esimerkiksi ibrutinibi tai idelalisibi) on epäonnistunut tai se ei sovellu, tai
  • potilaalla ei ole 17p-deleetiota tai TP53-mutaatiota ja kemoimmunoterapia sekä B-solureseptorireitin estäjähoito (esimerkiksi ibrutinibi tai idelalisibi) ovat epäonnistuneet.
 • yhdessä rituksimabin kanssa hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin yhteensä enintään 2,5 vuodeksi, kun
  • potilas on saanut aiemmin vähintään yhtä KLL:n lääkehoitoa.
 • yhdessä obinututsumabin kanssa hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin yhteensä enintään vuodeksi, kun
  • potilas ei ole saanut aiemmin KLL:n lääkehoitoa.

Suomen Syöpäpotilaat ry lähetti syyskuussa 2021 Hintalautakuntaan venetoklaksin korvattavuutta puoltavan lausunnon. Otimme lausunnossa kantaa siihen, että venetoklaksi on tarpeellinen lisä hoitovalikoimaan.

Tablettimuotoinen lääke mahdollistaa hoidon toteutumisen kotona. Usein potilaat arvostavat tablettimuotoisia hoitoja, koska kotihoidon mahdollistuminen koetaan erittäin paljon elämänlaatua lisäävänä. Lausuntoa varten kerättiin tietoa potilasverkostosta sekä kannanoton omista kokemuksistaan toimittaneilta.  

Potilaat ovat valmiita kestämään mahdolliset sivuvaikutukset. He kokevat, että valmisteen hyödyt ovat paljon merkittävämpiä kuin haitat. Potilasnäkökulmasta katsottuna elossa pysyminen hyväkuntoisena ja toimintakykyisenä on arvokasta. On huomattavaa, että joidenkin potilaiden kohdalla lääkehoito on mahdollistanut niin hyvän voinnin, että kantasolusiirto on päästy toteuttamaan. 

Lisätietoa ajankohtaisesta uutisesta Kelan sivuilta sekä tarkemmin korvausoikeudesta 1518.

Kuva: MJ_Prototype / iStock (kuva ei liity venetoklaksiin)