Siirry suoraan sisältöön

”Yksilön lisäksi lääkehoidosta hyötyy koko yhteiskunta”

palapelin puuttuva palanen

Tuore selvitys nostaa esiin näkökulmia lääkehoidon rahoituksen ja arvioinnin kehittämiseen

”Lääkkeiden rahoitusjärjestelmää sekä käyttöönotto- ja arviointiprosesseja tulee kehittää siten, että kehitystyön keskiössä on potilas ja hänen parhaansa.” Näin todetaan Suomen Syöpäpotilaat ry:n, Neuroliitto ry:n ja Roche Oy:n tuoreessa selvityksessä Lääkkeet osana terveydenhuollon kokonaisuutta – Näkökulmia lääkehoidon rahoitukseen ja arvioinnin kehittämiseen.

Selvitys on syntynyt yhteistyön tuloksena, jossa kaksi potilasjärjestöä on pohtinut yhdessä lääkeyhtiö Rochen kanssa, millaisia haasteita vakavien sairauksien kanssa elävät kohtaavat. Yhteistyön kantavana ajatuksena on ollut nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun lääkehoitoa koskevia haasteita, jotka ovat yhteisiä erilaisille potilasryhmille.

Tuore selvitys tarjoaa katsauksen asiantuntijoiden ja poliittisten päättäjien näkemyksiin lääkkeiden rahoitus- ja arviointikäytäntöjen nykytilasta ja kehitystarpeista. Selvitys perustuu verkkokyselyllä sekä haastatteluilla keväällä 2019 kerättyihin aineistoihin. Aineiston pohjalta voidaan todeta, että nykyjärjestelmän kehittämistarpeista vallitsee laaja yhteisymmärrys, mutta konkreettisista ratkaisuista ei ole yhteistä visiota.

Yhteistyökumppaneiden keskeinen viesti on, että lääkkeet tulee nähdä erottamattomana osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta. Kun lääkkeiden kustannuksia ja hyötyjä tarkastellaan aidosti kokonaisvaltaisesti, voidaan varmistaa, että potilaan saamaa hoitoa ohjaa lääketieteellinen tarve.

Jotta lääkehoidolla on positiivinen heijastevaikutus terveydenhuollon laatuun, on myös varmistettava, että lääkehoitojen arviointitoiminta on ennakoitavaa. Erityisesti sairaalalääkkeiden kohdalla arviointiprosessit ovat hajanaisia. Panostamalla arviointitoiminnan kehittämiseen uudet hoidot päätyvät tehokkaimmin niitä tarvitsevien potilaiden käyttöön. Lisäksi avohoidon- ja sairaalalääkkeiden saatavuuteen vaikuttavat myös innovatiivisten hoitojen saatavuutta edistävät toimet, kuten hallitun käyttöönoton sopimusten edistäminen sekä edellytysten luominen yhdistelmähoidoille.

Lääkkeen vaikuttavuuden arvioinnissa ja hoitopäätösten tekemisessä potilasnäkökulman huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää. Potilailla on arvokasta käyttökokemusta lääkkeistä, jota Suomen Syöpäpotilaat ja Neuroliitto pyrkivät aktiivisesti tuomaan muun muassa viranomaiskeskusteluun. Potilasnäkökulmalla on tulevaisuudessa myös yhä suurempi painoarvo, kun tosielämän datan merkitys lääkkeen vaikuttavuuden arvioinnissa kasvaa. Järjestelmän kehitystyötä ei siis pitäisi tehdä potilasta varten – vaan hänen kanssaan.

Tutustu selvitykseen: Lääkkeet osana terveydenhuollon kokonaisuutta – Näkökulmia lääkehoidon rahoitukseen ja arvioinnin kehittämiseen

 

Lisätietoa:

Emmi Toivonen
Suomen Syöpäpotilaat ry
emmi.toivonen(at)syopapotilaat.fi, puh. +044 515 7517

Mari Vilska
Neuroliitto ry
mari.vilska(at)neuroliitto.fi , puh. 040 0828 537

Sofia Suvila
Roche Oy
Sofia.suvila(at)roche.com, puh. 0443071216