Hankkeet

Suomen Syöpäpotilaat ry toteuttaa vuosina 2017-2020 kahta STEA-rahoitteista hanketta. Viestintä vahvaksi, potilasnäkökulma esille – tietoa ja tukea kansainvälisistä verkostoista -hanke alkoi keväällä 2017 ja Elossa ja osallisena, myös työelämässä! - Tukea syöpäselviytyjä polulle työelämään -hanke kesällä 2017.

Viestintä vahvaksi, potilasnäkökulma esille – tietoa ja tukea kansainvälisistä verkostoista

 

Hankkeen tarkoituksena on Suomen Syöpäpotilaat ry:n (SSP) toiminnan kehittäminen ja potilaiden osallisuuden vahvistaminen kansainvälisiä verkostoja hyödyntämällä. Hankkeessa kartoitetaan syöpäkohtaisia, kansainvälisiä potilasjärjestöjä ja -verkostoja sekä osallistutaan näiden toimintaan muun muassa seminaareissa, sähköisissä työryhmissä ja muissa tapahtumissa.

Tavoitteena on osallistaa kansainväliseen toimintaan SSP:n verkostoissa toimivia aktiivisia potilaita sekä tuoda kansainvälisistä verkostoista uusia ideoita, tietoa sekä hyviä käytänteitä laajemmin syöpäpotilaiden ja SSP:n toiminnan tueksi. Erityisen tärkeää tämä on harvinaisten syöpien kohdalla, joita sairastavat eivät saa Suomesta riittävästi vertaistukea tai tietoa sairauteensa liittyen.

Uutisia sekä tietoa tapahtumista jaetaan näillä verkkosivuilla sekä syöpäkohtaisten potilasverkostojen Facebook-ryhmissä.

Hankkeessa tärkeässä roolissa on lääkitykseen liittyvä edunvalvonta, jota pyrimme kehittämään esimerkiksi osallistumalla European Patients’ Academyn EUPATI-koulutukseen ja tuomalla lääketutkimuksiin, lääkkeiden kehitykseen ja lupamenettelyihin liittyvää tietoa suomalaisille potilaille. Tavoitteena on myös kehittää potilasjärjestöjen kapasiteettia antaa Lääkkeiden hintalautakunnan (HILA) toivomia potilasjärjestölausuntoja.

STEA tukee -logoMikäli olet kiinnostunut SSP:n kansainvälisestä toiminnasta, ota yhteyttä projektikoordinaattoriin:

Mirjami Tran Minh
mirjami.tranminh(at)syopapotilaat.fi
044 240 5649

 

Suomi 100 -hanke: Elossa ja osallisena, myös työelämässä! – Tukea syöpäselviytyjien polulle työelämään (2017-2020)

 

Millaisia työelämän haasteita sairastuminen voi synnyttää? Missä asioissa työntekijä olisi kaivannut työpaikan tukea sairastuttuaan tai töihin paluun koittaessa hoitojen jälkeen? Ja minkälaisia hyviä kokemuksia on muille jaettavaksi?

Syövän sairastanut voi kaivata tukea työnhaussa, työssä jaksamisessa tai työhön palaamisessa. Töihin paluu voi olla hankalaa, eikä monipuolista tukea välttämättä ole saatavilla syöpähoitojen päätyttyä. Hoitavat tahot eivät aina osaa riittävästi ottaa huomioon työn merkitystä ja työhön paluun haasteita kuntoutuksessa.

Elossa ja osallisena, myös työelämässä! -hankkeen tarkoituksena on helpottaa työkykyisten syöpään sairastuneiden paluuta työelämään tarjoamalla fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista tukea.

Hanke toteutetaan Uudenmaan, Pirkanmaan ja Pohjois-Karjalan alueella sekä valtakunnallisesti netin välityksellä. Hankkeessa järjestetään yksilö- ja ryhmäohjausta niitä kaipaaville. Hankkeessa halutaan rohkaista konkreettisin keinoin työelämään paluuta sekä tarjota yksilöille mahdollisuus neuvontaan ja vertaistukeen.

Samalla lisätään tietoa siitä, että syöpäpotilaan työelämävalmiuksien ylläpitäminen tulisi huomioida tärkeänä osana potilaan hoitoa ja kuntoutusta. Lisäksi tavoitteena on syventää syöpäjärjestöjen yhteistyötä sekä tarjota tietoa julkisen sektorin työllistämispalveluille ja työterveyshuollon tarpeisiin.

Tietoa tapahtumista jaetaan Suomen Syöpäpotilaat ry:n ja yhteistyökumppanien nettisivuilla sekä sosiaalisen median kautta. Hanketta varten on myös perustettu suljettu Facebook-ryhmä Paluu töihin -verkosto. Hankkeelle suunnitellaan omat nettisivut tiedonkulun helpottamiseksi, tuotetaan digitaalista materiaalia sekä järjestetään seminaareja.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Suomen Syöpäyhdistys sekä Etelä-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistykset. Hankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituskeskus (STEA).

STEA tukee -logoJos olet kiinnostunut hankkeesta, haluat osallistua tai tarvitset muuten lisätietoa, ole yhteydessä koordinaattoreihin:

Emma Andersson, hankekoordinaattori
emma.andersson(at)syopapotilaat.fi

Marketta Liljeström, työelämäkoordinaattori
marketta.liljestrom(at)syopapotilaat.fi

Toimintakyky kuntoon. Kuva: Silta-Valmennusyhdistys ry