Siirry suoraan sisältöön

EU-vaalit 2019: Manifestien aikaan

Syöpäpotilaat

Syöpäpotilaat

EU-vaalien alla ehdokkaille ja samalla koko uudelle EU-koneistolle jaetaan manifesteja, joilla erilaiset etujärjestöt tarjoavat näkemyksiään kehitysideoistaan. Terveysalalla vallitsee jäsenmaiden välillä suuri eriarvoisuus hoitoon pääsyssä, hoidon laadussa sekä muissa terveydenhuollon palveluissa. Sen tiedostaminen on korostanut tarvetta vah­vistaa EU:ssa terveyspolitiikan asemaa. Nyt sitä koskeva päätösvalta on pääasiassa jäsenmaiden omissa käsissä.

Kansainvälisten syöpäjärjestöjen manifesteissa eriarvoisen hoidon ohella huomiota saa vaatimus nopeasta hoitoon pääsystä, ennaltaehkäisyn vahvistamisesta, uusien hoitokeinojen tehokas käyttöönotto, maiden rajojen ylittävän hoidon varmistaminen ja syövän monipuolisen jälkihoidon järjestäminen. Kunkin teeman alla on pitkä lista yksittäisiä toimenpiteitä ja niihin liittyviä viittauksia EU:n lainsääntö-, talous- ja kehittä­mishankkeisiin. Suomen Syöpäyhdistyksen kotimaan eduskuntavaaleihin esittämät teesit noudattavat hyvin näitä Euroopan tason tavoitteita, joten Suomen MEP-kandidaattien kannattaa tutustua niihin.

Hoitotekniset asiat ovat esityksissä pääsisältönä. Vaikka potilaskeskeinen hoito on suosittu aihe puheissa, manifesteissa se on jäänyt sisällöltään varsin yleiseksi ja tyhjäksi teemaksi. Toki potilaan voimaannut­taminen ja mahdollisuus osallistua hoitopäätöksiin on esillä, mutta niiden eteneminen näiden julistusten kautta ei vakuuta. Poikkeuksena on EPF:n (European Patients Forum) manifesti, jossa korostetaan potilaiden kokemusten tarjoamaa lisäarvoa. Sitä tulisi käyttää hyväksi terveysjärjestelmän kaikilla tasoille. Julistuksessa todetaan, että potilasjärjestöille tulisi taata edustus kaikissa terveyttä EU:ssa ja jäsenmaissa käsittelevissä elimissä.

Manifestit antavat hyvän kuvan ajankohtaisista syöpäasioiden kehitysnäkymistä. Niiden toteutuminen  kuitenkin edellyttäisi, että terveysasiat liitettäisiin nykyistä kiinteämmin EU:n ydinasioihin. Perusteluksi sille on mm. esitetty, että 70 prosenttia EU-kansalaisista haluaisi EU:n paneutuvan terveysasioihin. EU-komission puheenjohtajaksi pyrkivä saksalainen Manfred Weber ehti jo luvata runsaasti tutkimusrahaa kattavien syöpäohjelmien toteuttamiseksi. Tosiasioiden edessä hän on nyt vetänyt lupaustaan takaisin ja puhuu ”tuhansien eurooppalaisten” pelastamisesta taudilta. Hän haluaa koota kaiken saatavilla olevan talentin, tiedon ja voimavarat yhteiseen ponnistukseen.

Kylmää vettä toiveille ovat heittäneet eräät EU-politiikan arvioijat, joiden mielestä terveysasiat eivät kohene. Uhkana on jopa terveysasioista vastaavan DG SANTE:n lakkauttaminen. Jo nyt osa terveysasioista käsitellään muilla osastoilla. Esillä on ollut myös ajatus terveysasioita kaikilla hallinnon aloilla koordinoivasta varapresidentistä. Epäillä sopii löytyisikö tehtävään riittävän vahvaa persoonaa, joka pystyisi haastamaan jäsenmaita terveyspäätöksissä. Uhkakuvana on myös, että terveysasioiden heikko arvostus johtaa siihen, että osaston komissaariksi valikoituu eurokriittinen henkilö. Hän tuskin heikentäisi nykyistä kansallista päätösvaltaa. Kun samalla parlamentista jää pois tunnettuja terveyden puolustajia ja heidän myötään asiantuntemusta, ei korkealentoisille manifesteille taida löytyä riittävää kaikupohjaa. Potilasjärjestöille se merkitsee panostamista kotimaan edunvalvontaan ilman toivottua EU-tason tukea.

Kuva: European Parliament, Multimedia Centre