Siirry suoraan sisältöön

Fimea perustaa potilasneuvottelukunnan

Matti Santalahti

Matti Santalahti

Fimea kutsui potilasjärjestöjen edustajia keskustelutilaisuuteen 4.6.2019. Tilaisuuden aiheena oli Fimean potilasneuvottelukunnan perustaminen ja toiminnan käynnistäminen. Paikalla oli lähes 30 potilasjärjestöjen edustajaa.

Tavoite ja laajuus

Fimean eli Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tavoitteena neuvottelukunnan perustamisessa on mm. potilasnäkökulmien tuominen mukaan viranomaistehtäviin ja mahdollisuus huomioida ne Fimean toiminnassa.

Suomessa potilasjärjestöjä on pikemmin satoja kuin kymmeniä. Fimea valitsee neuvottelukuntaan 15 organisaatiota. Kokoonpano on yhteensä 20 jäsentä, joista 5 Fimean edustajia. 15:stä potilasjärjestöstä on kolmessa vuotuisessa kokoontumisessa läsnä aina joko varsinainen tai varaedustaja. Neuvottelukunnan jäsen edustaa organisaatiotaan ja viestii neuvottelukunnan toiminnasta järjestölleen.

Potilasjärjestö hakijana

Perustamisvaihe käynnistyy syyskuussa 2019. Silloin potilasjärjestöillä on mahdollisuus hakea neuvottelukunnan jäsenyyttä. Neuvottelukunnan mitoitus – vain 15 potilasjärjestöä kerrallaan – perustuu Ruotsissa vastaavasta toiminnasta saatuun kokemukseen:  Tämän kokoisella ryhmällä päästään tulokselliseen toimintaan ja aitoon keskustelevaan työskentelyyn.

Hakijoiden suureen määrään on varauduttu:

  • Hakukuulutus uusitaan kahden vuoden välein.
  • Kolmasosa neuvottelukunnan jäsenistä vaihtuu kahden vuoden välein.
  • Saman organisaation jäsenyys voidaan uudistaa kahden vuoden välein enintään kuudeksi vuodeksi peräkkäin.

Fimean potilasneuvottelukunta aloittaa työskentelynsä ensi keväänä.

Fimean oma uutinen potilasjärjestöjen tapaamisesta löytyy tästä linkistä.

Kuva: SSP / Fimean Päivi Kiviranta esittelemässä potilasneuvottelukunnan toimintaa.