Siirry suoraan sisältöön
Kemolääkkeitä lasipulloissa

Kun tuttu lääke ei enää auta – FinProve-tutkimus

Matti Santalahti

Matti Santalahti

EUPATI järjesti 10.11. webinaarin, jonka aiheena oli alkuvaiheessaan oleva FinProve-syöpätutkimus. Hankkeesta kertoi HUSin Syöpäkeskuksen Kliinisen lääketutkimusyksikön ylilääkäri ja FinProve-tutkimuksen kansallinen päätutkija, dosentti Katriina Peltola.

Lisäksi Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi oli kertomassa, millainen rooli lääkeyrityksillä on tutkijalähtöisissä tutkimuksissa.

Webinaarissa esitettiin runsaasti yleisön kysymyksiä! Suosittelen tutustumista projektin yleiseen lähdeaineistoon (tekstin lopussa), jossa on monipuolista kuvausta hankkeesta.

Tutkimuksen tavoite

FinProve etsii vaihtoehtoista lääkehoitoa: syöpäpotilaan elämän on jatkuttava siitä huolimatta, että tähänastinen hoito ei enää auta. Apua etsitään – koska potilaan aika on vähissä – olemassa olevista syöpälääkkeistä.

Idea

Olemassa olevia syöpälääkkeitä, joista jokin ehkä sopisi nyt tutkimuksen potilaalle, ei välttämättä ole suunniteltu juuri tällaisen syövän hoitoon.

Moni uusi lääke voi kuitenkin olla tehokas myös syövässä, joka on lähtöisin toisesta elimestä. Jos syövän perimässä löydetään samantyyppisiä muutoksia, voi olemassa olevista lääkkeistä olla apua. Tätä FinProvessa tutkitaan.

Avainasemassa on syövän genomiprofilointi.

Tutkimuksesta käytäntöön

Vuoden 2022 alussa alkaneeseen tutkimukseen otetaan vuosittain noin viisikymmentä potilasta. Johtopäätöksiä kunkin lääkkeen tehosta, aina vuosikolmanneksen jälkeen, tehdään sekä potilaan että lääkkeen osalta.

Avun tutkimuksen kriittisessä vaiheessa saanut potilas jatkaa FinProven puitteissa ja siirtyy aikanaan normaalisti erikoissairaanhoitoon. Lääkkeelle ryhdytään harkitsemaan löytyneen uuden käyttötarkoituksen vakinaistamista.

Tutkimus (ainakin sen ensimmäinen vaihe) kestää viisi vuotta.

Potilaat tutkimuksessa

Syöpäpotilaiden tulee olla sellaisia, jotka voisivat aidosti hyötyä tästä heille elintärkeästä tutkimuksesta. Heidän on myös oltava vielä riittävän hyväkuntoisia, jotta tutkimustulosten saannin ja lääkkeen vakinaistamisen vaatima aika voidaan odottaa.

Webinaarissa käsiteltiin myös lääkkeen valmistajien roolia tällaisessa tutkijalähtöisessä hankkeessa. Suurin osa Suomessa tehtävistä lääketutkimuksista on yritysten toteuttamia, jolloin yritykset vastaavat tutkimuksista alusta loppuun. Tutkijalähtöisissä tutkimuksissa tutkijan vastuulla on tutkimuksen kokonaisuus, mutta yritykset voivat tarjota tukea esimerkiksi tarjoamalla tutkimuksessa käytettävät lääkkeet, kuten FinProvessa, jota tukee tällä hetkellä viisi lääkeyritystä.

Vastuun kantaminen syöpäpotilaiden turvallisuudesta edellyttää, että jo käyttöön hyväksyttyjenkin lääkkeiden haittavaikutuksia seurataan tarkasti ympäri maailman.

FinProvessa lääkkeiden tehoa tutkitaan erilaisten kasvainten hoidossa, johon ne on alun perin kehitetty, ja lääketutkimusten rutiineihin liittyy tarkka haittavaikutusten ja turvallisuussignaalien seuranta. Lääkkeiden turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat erittäin tärkeää tietoa lääkkeen valmistajienkin kannalta.

Tutkimuksen hyödyt

Syöpä on niin vakava ja paljon tutkittu sairaus, että sanamukaisesti ihmelääkkeitä ei ole. Kuitenkin, kuten lähdeaineistossa sanotaan: alkuvaiheessa yhdenkin täydellisen yhteensopivuuden (uusi tehoava lääke/ tutkimuspotilas) löytäminen pienestä joukosta on onnistumista. Yhdenkin elämän jatkuminen on jo merkittävä tulos.

Suurena hyötynä syöpäpotilaiden hoidolle on, että tutkimusprosesseista hoitokäytäntöjen rutiineiksi alkaa kehittyä tärkeitä asioita, ennen muuta tarkka yksilöllinen analytiikka hoidon perustana.

FinProve löytää tapoja tuottaa potilaskohtaisia analyysejä mahdollisimman kustannustehokkaasti ja prosessin osana. Tutkimus ja hoito yhtyvät.

Syöpäpotilaiden huomattava etu tulevaisuutta ajatellen on myös se, että FinProve-tutkimusta tehdään suomalaisten syöpätoimijoiden kiinteänä yhteistyönä. Syöpäkeskuksen ja FICAN-yksiköiden yhteistyö merkitse vahvaa alueellisuutta kautta Suomen toteuttaen syöpäpotilaiden yhdenvertaisuutta hoidossa ja tutkimuksessa.

Tutkimus on myös pohjoismaista ja muuta eurooppalaista yhteistyötä. Tutkimuksella Suomi haluaa liittyä niihin maihin, jotka ovat jo ehtineet ottamaan syöpäpotilaiden hoidossa tärkeän askeleen.

Askeleen kohti yksilöllistä syövänhoitoa, käytännössä.

*****************************************************************************

Lue lisää FinProve-lääkehoitotutkimuksesta:

 

Kuva: National Cancer Institute/Unsplash